fredag 11 augusti 2017

Besviken över att Njudung inte får köpa biogas

VI I SÄVSJÖ KOMMUN har försökt göra vad vi kan för att biogasanläggningen i Sävsjö ska kunna utvecklas. För min del finns jag just nu med i en arbetsgrupp i länet som skulle kunna göra Sävsjö biogas till en nod för en regionsatsning. Vi har i vår bilupphandling prioriterat biogas med mera. Vi ser biogas som ett fantastiskt närproducerat och miljövänligt framtidsbränsle!

FÖR OSS HAR Njudung energis ambition att ta över Sävsjö Biogas AB varit välkommen och strategiskt helt rätt. Njudung energi kan samordna personal och anläggningar på södra industriområdet. Man kan också använda hushållsavfallets gröna påse för biogastillverkning. Potentialen och utvecklingsmöjligheterna är stora!

NJUDUNG ENERGIS KÖP av aktierna i Sävsjö Biogas AB, av Göteborg Energi, var principiellt klart. Det fanns också en överenskommelse om villkor för en aktieöverlåtelse. Men tyvärr har minoritetsägaren, Vrigstad Fjärrvärme AB, bestämt sig för att sätta käppar i hjulet och de stoppar nu affären. Genom att utnyttja sin så kallade hembudsrätt tar de istället själva över anläggningen. Vad det kommer innebära är inte känt. Förhoppningsvis kommer de att tillsammans med någon samarbetspartner driva anläggningen. Jag vill tro att också denna oväntade vändning kan bli bra. För min del känner jag dock en besvikelse över att Njudung energi inte fick ta över biogasanläggningen. Det hade kunnat bli hur bra som helst, nu är framtiden tyvärr betydligt mer osäker.