onsdag 9 september 2015

Det ska alltid kännas tryggt och säkert i Sävsjö kommun

Bild från möte med Christian Winkler och Anders Sjöö
om samverkan med polisen för mer trygghet
I vårt moderna samhälle är vi vana vid att vatten, el och värme alltid ska fungera i vardagen. Men det behövs bara ett strömavbrott på några timmar så inser vi hur sårbara vi är. Att det känns tryggt och säkert är viktigt för att samhället ska fungera och för att människor ska trivas och må väl. När kommunstyrelsen startade upp höstens arbete så var det just detta som fick fokus utifrån ett förslag till ny ”Risk och sårbarhetsanalys”. Målet med denna är att minimera olyckor, brott och konsekvenserna vid olika kriser.
 Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd och får med den nya analysen ett bra verktyg för beslut planering och genomförande av åtgärder. Den nya analysen kan också användas för information till medborgarna om risker och hur man kan öka sin trygghet och säkerhet. De områden som kommunen behöver jobba mer med framöver är fallolyckor, suicidprevention och bränder. Det som kan orsaka störst störningar är hot- och våld, väderförändringar och vattenföroreningar.  Ambitionen är att det alltid ska kännas tryggt och säkert i Sävsjö kommun!
I övrigt så beslutades om detaljplaner för att möta efterfrågan på mer tomter, uppfräschning av den grafiska profilen, 96 tusen till ungdomslokaler i Rörvik och att Anette Gustafsson ska bli ny ordförande i Socialnämnden. Jan Holmqvist hälsades välkommen som kommunchef.