fredag 8 september 2017

Vi i kommunerna vill ha dialog om bussar och tåg

Trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg
KOMMUNALT FORUM, Smålandsturism och infrastruktur har varit på agendan under en heldag i Regionens hus, Jönköping.

JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK var en av de frågor som diskuterades på kommunalt forum. De har i sommar haft kontakt med kommunerna för att diskutera neddragning av busslinjer. Bolaget går mot förlust på 30 miljoner och har därför beslutat att göra trafikförändringar. Jag hade kommunernas uppdrag att framföra att vi vill föra en samlad dialog om hela förslaget och inte bara lösryckta delar.
    Kollektivtrafiken är en grundläggande service som krävs för studier, arbetspendling och är idag helt nödvändig inte minst för våra nysvenskar. När regionen meddelar kommunerna neddragningar så måste vi köpa motsvarande trafik med kommunala skattepengar. I realiteten så innebär det helt enkelt att regionen sparar pengar genom att rakt av vältra över kostnader på kommunerna. Detta är inte ok! Vår uppmaning till JLT:s trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg och regionrådet Rune Backlund var att gå hem och fundera över hur dialogen kan förbättras och återkomma med förslag till kommande kommunalt forum.

REGIONAL TRANSPORTPLAN diskuterades under eftermiddagen. För min del har jag lyft fram vikten av att järnvägslinjen "Jönköpingsbanan" får kapacitetsförbättringar. Har också fört upp frågan om hur vi kan få till förbättringar på de vägar som Trafikverket vill hastighetssänka, exempelvis riksväg 30. Har varit en bra och konstruktiv dialog! Återkommer framöver till detta viktiga planeringsarbete.

CHIPSLÅDA var på menyn för en kväll med familjen, det var länge sedan sist. Gott!