torsdag 8 februari 2018

Viktiga välfärdsbeslut och tack till Lena

Lena Andersson informerar
LENA ANDERSSON BÖRJADE när hon var  22 år att jobba med äldre på Göransgården i Vrigstad. Nu går hon in på upploppet som anställd i Sävsjö kommun och gör sista arbetsveckan som Funktionschef för vård och omsorg. Kommunchefen och jag har idag haft en stunds trevligt samtal med Lena och överlämnat blommor för den mycket gedigna insats som hon gjort för vår kommun.  Vi säger tack och önskar Lena många goda år som pensionär!

VÄLFÄRDSRÅD HAR VARIT eftermiddagens engagemang. Tillsammans med förvaltningschefer, polisen och primärvården har vi samtalat om angelägna frågor. Vi har beslutat att mål 1 och 2 i den nyligen antagna ANDT-planen ska prioriteras. Det innebär att fokus kommer att vara höjd debutålder och minskad tillgång på alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Vi har gett ett bidrag till en föreläsning om förebyggande hälsoarbete. Föreläsningen blir den 21 mars i Vrigstad med medverkan av Peter Iveroth och Eina Rehn. Vi har bestämt att börja arbeta för att också i år ordna den mycket uppskattade äldremässan med temat "Livslust".