onsdag 7 februari 2018

Ska vi acceptera en ny torvtäkt på Röde Mosse?

De bruna fläckarna på kartan är mossar där torvbrytningen
har skett och dessa är nu i princip döda fläckar. Nu vill
Mullmäster också bryta den sista kvarvarande mossen
som heter Röde Mosse och den är här rödmarkerad.
FÖRETAGET MULLMÄSTER vill börja bryta torv på ytterligare en mosse i Stockaryd. En samrådshandling har skickats ut till fastighetsägare som finns i närheten och dessa ges möjlighet att komma in med synpunkter. Jag har idag fått flera samtal från kringboende som är oroliga och som vill veta hur vi som kommun ska hantera denna fråga.

FRÅGAN ÄR komplicerad och kräver noggranna överväganden. Som syns på kartan intill har företag nu brutit torv på i stort sett all mossmark runt Stockaryd, förutom just Röde Mosse.
    I denna typ av myr och mossmark finns ett unikt växt och djurliv som utraderas med torvbrytningen. Mossen fungerar också som reningsanläggning för regnvatten och är en reservoar som motverkar översvämningar. Med dessa skäl kan man säga nej till att bryta torv på nya området. På plussidan är att med torvbrytning skapas arbetstillfällen och kanske kan den på sikt ge ytterligare utrymme för industrimark. Om företaget väljer tåg för sina transporter innebär det ökat underlag för Stockarydsterminalen.

SÄVSJÖ KOMMUN KOMMER via myndighetsnämnden mycket noga pröva frågan om torvtäkten. Våra ageranden kommer att ske framförallt i samband med kommande MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) och när det är dags för villkorsskrivning.  För min del uppmanar jag alla som fått samrådshandlingar att senast 16 februari yttra sig och gärna också skicka kopia på inskickade yttranden till oss i Sävsjö kommun.