måndag 26 februari 2018

Forsäkringsbolag och bank med samhällsansvar

Länsförsäkringar har imponerande marknadsandelar
i vår kommun
MIN TIDIGARE KSO-kollega Göran Lindell var idag på besök hos oss i kommunalhuset. Han kom i egenskap av ordförande för Länsförsäkringar i Jönköpings län och kom tillsammans med den nya VD:n Henrietta Hansson.

GÖRAN OCH JAG samarbetade en hel del som ordförandekollegor. Framförallt hade vi ett nära arbete under några bra men tuffa år i Regionförbundets arbetsutskott där vi jobbade med Lars Isaksson (S), Peter Persson (S), Esse Petersson (Fp) och Anders Gustavsson (M).

MEN IDAG HANDLADE det om Länsförsäkringar och vad vi tillsammans kan göra för trygghet och säkerhet i Sävsjö kommun. Länsförsäkringar har genom ett tålmodigt arbete byggt upp ett stort förtroende som försäkringsbolag och har nu exempelvis nästan 75 procent av marknaden för tillverkningsindustri och villor. Man tar också allt större marknadsandel när det gäller banktjänster. Vi var överens om att de med sin stora marknadsandel också har ett samhällsansvar för trygghet, säkerhet och service. En del där vi kan göra mer tillsammans är för att hindra skadegörelse och inbrott. En annan del är att bolaget kan vara betydligt mer aktiva gentemot gruppen nya svenskar för att se till att de får rätt kunskap och skydd också när det gäller bank och försäkringar.   Ett mycket bra möte!