tisdag 6 februari 2018

Bilverkstad, innebandy och pengaplanering

Sävsjö IBK i en match vid en stor Superhelg som
arrangerades i september.
ARBETET MED ATT planera för hur kommunen ska fördela pengarna under kommande år har dragit igång på allvar!
    Vid dagens möte med kommunstyrelsen presenterades en analys av nuläge och bedömning av kommande utveckling i Sävsjö och omvärld i dokumentet ”Budgetförutsättningar 2019-2021". Detta kommer i nästa steg föreslås fullmäktige och där ska detta bilda grund för en förhoppningsvis spännande allmänpolitisk debatt.

KOMMUNSTYRELSEN HAR IDAG idag beslutat om en överenskommelse med Sävsjö innebandyklubb om marknadsföringsinsatser. Kommunen ska framöver synas på arena och på bussar som används vid bortamatcher.
     Arbetet med digitalisering och effektivisering av kommunens administrativa arbete var också med på agendan. Både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen vill upphandla nya digitala verksamhetssystem. Kommunstyrelsen var positiva till dessa satsningar men under förutsättning att man i verksamheten kan räkna hem motsvarande effektiviseringsvinster. Det måste också kunna påvisas fördelar både för personal och medborgare.
    Exploatering av nya tomter ska ske på Tällevadsområdet och det tas fram planer för förskolor och bostäder. En försäljning av industrimark ska ske på södra industriområdet för att byggnation av bilverkstad.

På följande länk kan du läsa mer om det fantastiska arbete som görs av Sävsjö Innebandyklubb:
https://savsjo.blogspot.se/2017/09/savsjo-ibk-ordnade-en-stor-innebandyfest.html?m=0