fredag 2 september 2016

Klimatråd driver på för fossilfria transporter

Danny Wong marknadschef på Fordonsgas Sverige redovisar 
en marknadsöversikt av gasbilar
Glad över att klimatrådet nu tar ett steg framåt när det gäller fossilfria och hållbara transporter!

Har idag varit på länsstyrelsen i Jönköping för möte med länets klimatråd. Vi har utsett årets klimatpristagare, samtalat om utveckling av den uppskattade klimatveckan och framförallt diskuterat hur vi kan ta nya steg för att nå fossilfria transporter i länet.

Var samstämmighet om att region och kommuner gemensamt behöver skapa ett långsiktigt underlag för att få fram fler tankställen och en ökad produktion av lokal biogas. Framförallt kan länstrafiken bli en avgörande aktör genom att välja biogas som drivmedel vid upphandling av nya fordon.


För min del glad över att klimatrådet kunde enas om att driva på om fossilfria bränslen och biogas genom att fatta ett inriktningsbeslut enligt följande:

- Klimatrådets organisationer ska upprätta en åtgärdsplan som redovisar hur respektive organisation ska nå en fossilfri och hållbar fordonsflotta för de egna transporterna.

- Åtgärdsplanen med fordonsflottans nuläge delges och följs upp i klimatrådet halvårsvis med start den 30 juni 2017.

Läs tidigare inlägg på bloggen om biogas på följande länkar: