söndag 26 november 2017

Söndagar är underbara dagar

Ester Danielsson visade "så här mycket"
SÖNDAGAR ÄR UNDERBARA dagar! Det känns så välgörande med att en dag i veckan få tid för återhämtning och funderande över olika saker. Gott också att få tid för en rejäl skogspromenad.

GUDSTJÄNST LIGHT var rubriken på dagens möte i frikyrkan. Ett koncept med frukostfika först och sedan en enklare gudstjänst med mer ungdomligt upplägg. Idag med bland annat tänkvärda tankar av Ester Danielsson och en mycket bra predikan av Christina Hultgren.