onsdag 29 november 2017

Skytte utvecklas och samverkan om välfärden

DET BLIR INSTALLATION av nya LED-belysningar i Sävsjö Skyttecenter! Det har under några år varit behov av bättre ljus för att anläggningen ska vara fullgod för både tävling och träning. I dag har vi haft styrelsemöte i den ekonomiska förening som ansvarar för lokalerna. Vi kunde glädjande konstatera att belysning nu kan installeras genom samarbete med Aleholmsskolan och skyttegymnsiet. Det kommer också att framöver upplevas att luftkvalitén i hallarna är bättre genom installationen av en joniseringsutrustning som effektiviserar ventilationen. Förbättringarna kommer att vara på plats innan den stora skyttetävling Swedish Cup genomförs i trettonhelgen. Mycket bra och efterlängtade åtgärder som gör Sävsjö Skyttecenter till en ännu bättre skytteanläggning!

VÄLFÄRDSRÅD VAR på agendan i eftermiddag. Polis, Primärvård och förvaltningschefer med flera samlades för att samtala om de mest aktuella frågorna just nu. Äldreplanen diskuterades förstås idag också. Det fanns på bordet ett nytt program mot droger, alkohol, tobak och dopning som nu kommer överlämnas till kommunstyrelse och fullmäktige. Vi pratade om polisens medborgarlöften och hur de kan utvecklas och tog del av aktuell statistik inom en rad olika områden. Mycket bra att vi kan samtala om viktiga välfärdsfrågor i en så bred samverkan!