torsdag 14 december 2017

Minskad nedskräpning av återvinningsstationer viktigt

Så här såg det ut på återvinningsstationen i Stockaryd i
början av hösten
BEKYMRET MED NEDSKRÄPNING av återvinningsstationer och ristippar blev ett av diskussionsämnena när kommunstyrelsens utskott under torsdagen hade sammanträde. Utgångspunkten var ett medborgarförslag om hämtning av skrymmande avfall och att det redovisades ett samtal om samverkan för bättre ordning vid återvinningsstationer. Det visade sig finnas en gemensam problembild och den visar framför allt på behovet av betydligt bättre information. Men det kan också behövas en rad konkreta åtgärder. Det som diskuterades var bland annat en översyn av var återvinningsstationer placeras. Företagen behöver uppmärksammas på vikten av att själva ordna hantering av sitt avfall. Fastighetsägare bör uppmanas att tillse att det finns tillräckliga kärl för återvinning.

Utskottet tog ställning i en rad ansökningar till integrationsfonden. De ansökningar som fick bifall är med något undantag de som medverkar till att nyanlända kommer i arbete.

I övrigt kan från den digra agendan nämnas att det påbörjats en diskussion om remissversion av äldreplan, ANDT-plan* för Sävsjö kommun. Det togs beslut om försäljning av tomter och lite annat smått och gott.

* En handlingsplan för kommunens arbete mot Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak.