tisdag 19 december 2017

Funderande inför beslut om äldreplan

Det här är kvalitet i äldreomsorgen! Fotot är från en allsång
på Södergården där jag medverkade. Här sjunger Lotta
Claesson till ackompanjemang av Sofia Wernbo
DET NÄRMAR SIG torsdag då vi har den andra dagen av samtal om förslaget till äldreplan. Denna gång ska vi ägna oss åt planering av hur olika verksamheter ska placeras och vad de ska ha för inriktning. En viktig del är att bedöma hur stort det framtida behovet är av särskilt boende. För att vara förberedd har jag i dag funderat, läst och samtalat med personer som besitter mycket kompetens i dessa frågor.

JAG TYCKER ATT äldreplanen kräver en ordentlig analys innan beslut. För vi vill garantera att våra framtida äldre får en riktigt bra äldreomsorg. Det gäller också att vara noggrann i bedömningarna och ha bra underlag för det handlar om oerhört mycket pengar. Min bedömning är att de föreslagna investeringar ligger på runt ett par hundra miljoner. Jag tycker det är viktigt att vi inte gör som Gislaveds kommun och bygger lokaler som blir så dyra att man sedan måste göra stora nedskärningar i personalstyrkan för att klara ekonomin.
    Jag är heller inte så säker på att det är bra att centralisera exempelvis alla personer med demens i ett demenscentrum. Hur attraktivt blir det att bo där? Min grundinställning är att mindre enheter ofta ger bättre kvalitet än stordrift. Jag har idag läst forskning och statliga rapporter för att förkovra mig och fortsätter mitt funderande. Hjälp mig gärna med att skicka ett mejl med dina tankar och förslag på stefan.gustafsson@savsjo.se