fredag 27 oktober 2017

Angeläget om arbetsnarkoman och utbränd

Lennart Hambre talade engagerat
LENNART HAMBRE TALADE utifrån stor kunskap och egen erfarenhet över temat "Arbetsnarkoman och utbränd" i ett nätverksevent för företagare i Växjö idag. Jag var med för att Lennart Hambres undervisning om ledarskap betyder mycket för mig. Jag var också med för att det är angeläget att knyta kontakter med företagare, i detta fall från vår grannkommun i söder.

DET MÄRKS ATT DEN SVÅRA period av utbrändhet som Lennart Hambre gick igenom för några år sedan har satt mycket djupa spår och var nästan outhärdligt smärtsam. Lennart lyfte idag, utifrån sin erfarenhet, fram vikten av att återerövra vilan och rytmen i livet. Han manade till att inte tveka att söka professionell hjälp. Han poängterade hur viktigt det är att utveckla sina styrkor, men inse sina begränsningar och se möjligheter i teamwork med andra människor. En viktig erfarenhet som Lennart Hambre förmedlade var att även om man gått igenom tuffa tider av utbrändhet så går det att komma tillbaka!

DET VAR TIDNINGEN Världen idags företagsnätverk som i samarbete med Ulriksbergskyrkan i Växjö var arrangör. Medverkade gjorde också Pelle Rosdahl och Per-Olof Eurell. Dagens nätverksevent var ett mycket bra initiativ i ett angeläget ämne. Tack för att jag fick vara med!

ETT TIDIGARE blogginlägg om Lennart Hambre kan du läsa på denna länk:
http://savsjo.blogspot.se/2017/05/tacksam-for-ledarskapets-hantverk.html