fredag 17 juni 2016

Hög tid för region att kliva fram för biogas

Personal från Energikontor Norra Småland  pratade biogas
vid dagens klimatråd på länsstyrelsen i Jönköping.
Allt för länge har politikerna i regionen haft en passiv hållning till biogas som fordonsbränsle. Det visar sig bland annat genom att det i vårt län bara finns ynka 25 biogasbussar. I andra län är det en helt annan ambition och gnista och det märks genom  att exempelvis Östergötland har skaffat 170 biogasbussar, Västmanland 100 procent biogasbussar, Skåne satsar stenhårt och har beslutat att de ska bli Europas ledande biogasregion. Märkligt att det varit så ambitionslöst i vårt län när biogas är ett så outstanding bra fordonsbränsle. Biogas är ett bränsle som verkligen är en del av kretsloppet. Kossornas bajs och vårt matavfall blir fordonsgas och eftet det blivit gas är restprodukten ett unikt bra ecogödsel som sedan kan spridas ut på åkrarna där det blir mat och sedan fortsätter kretsloppet i all oändlighet.

Biogasen är unik också genom att  hela 94 procent av biogasen producerad av lokal råvara, Detta kan jämföras med exempelvis etanol där endast 17 procent är producerad i Sverige. En utredning i regionen är på gång och diskussioner har initierats med anledning av att upphandling av fordon och tåg ska ske inom länstrafiken. Om regionen och vi i kommunerna går i spetsen med våra fordon kommer det ge underlag för fler tankställen och det ger också underlag som gör det ekonomiskt försvarbart att äga och driva produktionsanläggningar som exempelvis den mycket fina anläggning som Sävsjö biogas har på Södra industriområdet.