tisdag 12 november 2019

Positivt om terminal

Stockarydsterminalen ligger mycket
väl till mitt i södra Sverige
JAG TYCKER det var roligt att radion idag uppmärksammar hur viktig Stockarydsterminalen är för att ta hand om allt virke som skadats av Granbarkborren. I reportaget beskrivs hur stora volymer av angripna träd flisas och sedan fraktas med fullastade tåg till bland annat Värtahamnens fjärrvärmeverk. Där eldas flisen för att bli värme till Stockholmarna.

DU KAN HÖRA dagens radioreportage på följande länk:
DU KAN LÄSA mitt tidigare inlägg om terminalens positiva utveckling på denna länk:
https://savsjo.blogspot.com/2019/04/mer-dubbelt-upp-for-stockarydsterminalen.html

måndag 11 november 2019

Nedskärning slår mot demokrati men en tidning blir bra


Lokalredaktionen för Smålands Dagblad som ligger vid
torget i Sävsjö
DET ÄR SVÅRT att bedöma konsekvenserna av dagens storvarsel inom Hall Media. 160 tjänster ska försvinna och sex papperstidningar slås i hop till en enda.
    För ett par år sedan gjordes en liknande nedskärning men inte riktigt av den omfattning som nu sker. Förra gången var det 21 journalister som fick gå hem. Hur många journalister det är som får sluta denna gång  återstå att se. Men det är troligt att  neddragningen kommer påverka vår lokala mediebevakning negativt.

JAG ÄR MER POSITIV till beskedet att man slår ihop papperstidningarna till en större gemensam tidning. Jag har länge tyckt att det är märkligt att vi som bor i vår kommun måste läsa sex olika tidningar för att få veta vad som händer i våra grannkommuner. Smålandsposten har en sådan mer heltäckande roll i Kronobergs län. Jag tror det är rätt att göra en liknande tidning i vårt område. Men det får inte ske på bekostnad av den lokala journalistiken för det skulle vara ett stort bakslag för sammanhållning och demokrati i våra mindre kommuner.

söndag 10 november 2019

Norskt och kloka beslut på riksting

SOM VI BRUKAR besökte Annette och jag en söndagsgudstjänst. Denna gång med norsk sång, musik och predikan. Bitvis lite svårt att hänga med i språket men trevligt, roligt och tänkvärt!

JAG HAR FÖLJT också kd-rikstingets sista dag. Söndagens beslut handlade till stor del om migration och frågorna var rejält svåra. Min bedömning är att om jag varit med hade jag röstat som majoriteten i de flesta omröstningarna. Som KSO, i en kommun som tagit ett mycket stort ansvar för mottagning av nya människor, inser jag att vi svenskar de senaste åren varit allt för godtrogna, långsamma och snälla. I spåren av det har följt att vi som land blivit utnyttjade och det har skapats en släpphänthet som inte varit bra för oss eller de som kommit hit.

JAG TROR ATT tydliga krav och begränsade rättigheter gynnar människors initiativkraft och därmed integration. Därför är det rätt att kd nu kräver språktest för att få permanent uppehållstillstånd. Min erfarenhet är att kunna svenska är viktigast av allt för att integreras och kunna ordna sin egen försörjning men trots det tas inte Sfi-undervisningen på allvar av alla. Det är också rätt att begränsa möjlighet till tolkstöd och att införa förbud för heltäckande slöja för anställda i offentlig verksamhet. Tyvärr behövs också striktare försörjningskrav kring anhöriginvandring. En del beslut förstås tråkiga men ändå nödvändiga. Bra jobbat rikstingsombud!

lördag 9 november 2019

Lysande Ebba och tacksam för stopp av höghastighetståg

Ebba Busch Thor talade inspirerat på rikstinget
ÅRETS KD-RIKSTING är i fullgång och jag uppskattar att det för oss ute i landet går att följa med på distans via SVT-forum. Denna gång har SVT ordnat en förnämlig guidning med Linda Nilarve som programledare och Stefan Attefall som sakkunnig bisittare. Trevligt, informativt och klokt!

SOM VANLIGT NUMERA har partiledaren Ebba Busch Thor hållit ett alldeles lysande tal. Skarpt och tydligt lyfte hon frågor om familj, samhällsgemenskap, migration, trygghet och så förstås talade hon sig varm för de stora välfärdsfrågorna.

HÖGHASTIGHETSTÅG VAR PÅ dagens agenda och jag är tacksam för att rikstinget klokt beslutade att dessa ska skrinläggas och stoppas. Detta samtidigt som man är beredd att upprusta befintliga stambanor, Mycket bra!

PÅ FÖLJANDE LÄNK kan du läsa min uppmaning till rikstinget om att säga nej till höghastighetstågen:
https://savsjo.blogspot.com/2019/11/uppmaning-om-att-saga-nej-till.html

fredag 8 november 2019

Tuffare tider men ändå sikte mot ett gott liv – hela livet!

DET ÄR SOM VÄL ÄR ganska sällan som våra politiska beslut skapar ilska och besvikelse. För mig är det en bekräftelse på att vi i kommunen har en en bra verksamhet och god ordning på ekonomin. Medborgarna är för det mesta nöjda med Sävsjö kommun. När jag blickar framåt inser jag att vi möter betydligt tuffare tider och måste ta en del beslut som är impopulära. Ett första exempel på vad som kommer är att socialnämnden har beslutat om att lägga Eneliden i malpåse. Ett beslut som väckt en del negativa reaktioner i Rörviksbygden och som gett media anledning att beskriva personal och medborgares besvikelse.

VÅR TILLSAMMANSTIDNING är på G och den har sedan länge varit bestämd till att ha temat äldrefrågor. Jag har uppmanats att skriva en "Framåtblick" på tidningens baksida. Denna gång har jag valt att skriva om bland annat äldreplanen och det tråkiga beslutet om demensboendet Eneliden. Du kan läsa min text på följande länk: https://savsjo.blogspot.com/2019/11/framatblick-mot-ett-gott-liv-hela-livet.html

torsdag 7 november 2019

Uppmaning om att säga nej till höghastighetståg

Ett spanskt höghastighetståg
DET ÄR MÅNGA kd-riksting i rad där jag varit med som en av representanterna på "Jönköpingsbänken". Nu när årets riksting drar igång har jag valt att inte vara med. Men så här på distans vill jag ändå skicka med en uppmaning till rikstingsdeltagarna om att besinna sig när det gäller beslutet om höghastighetståg.

NI SOM FÖLJER mig vet att jag är kritisk till planerna på höghastighetståg. Detta orimliga 500 miljardersprojekt skulle skada landets ekonomi allvarligt. Förmodligen skulle det under mycket lång tid minska utrymmet för grundläggande välfärd och tränga ut nödvändiga satsningar på andra vägar och stambanor. Läget för befintliga stambanor är redan nu kritiskt och underhållet kraftigt eftersatt. För bara några veckor sedan meddelande Trafikverket att de lägger järnvägsunderhåll för 350 miljoner på is.

KRISTDEMOKRATERNA har profilerat sig på att prioritera vård och omsorg högt. De har talat om hur viktigt det är att säga nej till slöseri och skrytbyggen i kommunerna. Om det statliga slöseriet har det inte talats så mycket. Så det är synnerligen viktigt att det blir ett definitivt nej till det makalösa slöseriprojektet och skrytbygget höghastighetståg.

EN STORSATSNING behövs på infrastruktur, både vägar och järnväg. Men fokus bör främst vara på att lösa flaskhalsar i trafiknära områden, förbättra framkomligheten i glesbygden och underlätta för vanligt folk som pendlar mellan arbete och bostad. Höghastighetståget löser inget av dessa bekymmer utan erbjuder enbart en liten grupp resenärer mellan storstäderna marginell tidsvinst till enorma ekonomiska kostnader. Kostnader som dessutom riskerar att urholka möjligheterna till förbättrad stambana och infrastruktur. Detta något som också berör oss, en höghastighetsbana försämrar läget för Höglandet och Sävsjö kommun.

JAG UPPMANAR alla rikstingsdeltagare att säga nej till höghastighetståg!

onsdag 6 november 2019

Laddar för möte om tåg och bussar

Många kommer till Stockarydstation för att pendla med tåg
VI I KOMMUNEN samlar med jämna mellan rum våra tjänstemän och regionföreträdare som har ansvar för infrastrukturfrågor. Idag träffades vi för att bland annat förbereda oss inför ett möte med Region jönköpings län om tåg- och busstrafik.

VI ÄR ÖVERENS OM att jobba vidare för att få till bussförbindelser med Värnamo och Eksjö. Men det måste också bli förbättringar för tågresandet som numera är vårt viktigaste kommunikationssätt.

TÅGRESANDET PÅ linjen Växjö-Jönköping är numera omfattande och ibland är det nästan fullsatt på tågen. Det är därför viktigt att fortsätta utvecklingen av denna linje med fler turer dagtid men också utökad trafik kvällar och helger.

DET VAR ETT mycket envetet och uthålligt arbete från oss i Sävsjö kommun som tills slut gav persontrafik på stambanan med stopp i Sävsjö och Stockaryd. Vi kommer nu driva på om att linjen måste utvecklas och förbättras!

tisdag 5 november 2019

Mark till nya lägenheter och pengar till aktiviteter i Vrigstad

Så här ser skissen på den nya byggnationen ut. Längst ner
på bilden är genomfartsleden väg 127.
KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅR en försäljning av mark till byggnation av 48 nya lägenheter på den tidigare bandybanan ”Sturevallen” i Sävsjö. Det är företaget Hemhagen fastigheter som under en period haft en dialog med kommunen om en satsning i Sävsjö. En ansökan om bygglov har beviljats av myndighetsnämnden och som nästa steg ska 9.600 kvm mark försäljas till en kostnad av 100 kr kvm för att kunna genomföra byggnationen.

DET HAR UNDER MÅNGA ÅR varit en befolkningsökning i Sävsjö kommun. Efterfrågan på bostäder har därmed blivit allt större och därför är en satsning på nya bostäder mycket välkommen. Sturevallen är ett centralt område som i Sävsjö som idag inte används alls. Med den nya byggnationen får området ett välbehövligt lyft. I fastigheterna kommer det finns lägenheter som är tillgänglighetsanpassade och därmed lämpliga också för äldre och funktionshindrade vilket är ett behov i kommunen.

VID KOMMUNSTYRELSENS sammanträde beviljades ansökan om medel med 450 tkr till omklädningsrum vid Tallåsen och ett aktivitetsområde i Vrigstad. Aktivitetsområdet kan ordnas av samhällsföreningen i samarbete med ortens föreningar om finansieringen blir klar från olika sponsorer och Leader Linné. Kommunstyrelsen beviljade medfinansiering om 30 procent dock max 545 tkr till projektet.

DET ÄR EN STOR TILLGÅNG att det i Sävsjö kommun finns många aktiva och framgångsrika föreningar. Det är därför viktigt för Sävsjö kommun att vara med och stödja det goda arbete som utförs. Kommunen har också en viktig roll i att vara med och hjälpa till när det finns bra förslag och projekt som stärker föreningslivet och utvecklar kommunen!

måndag 4 november 2019

Digitalt besök på gruppmöte

På storbildsskärm fick vi en del av kvällens information
GUNNEL LUNDGREN var ansvarig för kvällens gruppmöte med oss kristdemokrater. Gunnel jobbar deltid på kommunal utveckling i Jönköping och hade ordnat så vi kunde få information och ställa frågor om denna viktiga gemensamma länssamverkan. Med på plats i Sävsjö var Thomas Tryggvesson och på digital länk från Stockholm Ola Götesson.

GENOM KOMMUNAL UTVECKLING kan vi som kommuner gemensamt jobba med forskning och utveckling inom skola, omsorg och flera andra områden. En bra och viktig samverkan!

PÅ GRUPPMÖTET samtalade vi om en rad just nu mycket aktuella frågor. Bostäder för äldre, bemanning av barnomsorg och investeringar i skolor.

söndag 3 november 2019

Mixning, skog och familj

Promenad på små skogsstigar
DET KÄNNS GOTT att denna helg få besöka kyrkan och på ett lite speciellt sätt minnas de som avlidit under året. Predikan i vår hemförsamling, Stockaryds frikyrka, handlade om vikten av en dynamisk gudsrelation.  En relation och verklighet vi alla måste förhålla oss till. Dagens gudstjänst hade fin sång av Camilla och Roger Wämmerfors och en bra predikan av Franz Hagman. Min roll var att se till att mixa ljud, ljus och projektor.

DET HAR UNDER HELGEN också blivit tid för skogspromenader och att umgås med familjen. Nu har vi fått ny energi för veckan som kommer!

fredag 1 november 2019

Det finns ljus och hopp, nu och för evigt

Alla ljus gjorde Hjälmseryds kyrkogård vacker 
DET ÄR ALLHELGONAHELG och som traditionen bjuder är det många som besöker kyrkogården på fredagskvällen för att tända ljus. Vi gör det för att minnas nära och kära som inte längre finns ibland oss.

NÄR JAG SER de smyckade gravarna och ser ut över alla tända ljus känns det så påtagligt att det aldrig är riktigt mörkt.  Det finns ljus och det finns hopp, nu och för hela evigheten!

torsdag 31 oktober 2019

Uppskattade fotokvällar i Stockaryd

En av bilderna var från ICA-butiken HG:s i Stockaryd.
Anna, Meyer, Carl Swerlander och Valter Hernegård
DET MÄRKS ATT DET är uppskattat när hembygdsföreningen ordnar fotokvällar i IOGT i Stockaryd! Under torsdagskvällen var det dags igen och lokalen var i stort sett helt fullsatt. Engagemanget från publiken är stort och många deltar i presentationen genom att bidra med namn, platser och händelser kopplade till bilderna som visas.

DET ÄR BRA att hembygdsföreningen med Rolf Andersson, Lennart Olsson och många fler ser till att det ordnas trevliga arrangemang. Det är värdefullt nu och i framtiden att de gör ett stort arbete med att bevara, dokumentera och arkivera det som är vår historia. Tack Stockaryds hembygdsförening!

onsdag 30 oktober 2019

Avfall i Åseda och räddningstjänstsamverkan på Hook

Ett annorlunda kommunhus i Åseda, Uppvidinge kommun
EFTER EN KALL NATT var träden frostiga och gnistrade i morgonsolen när kommunchefen och jag började dagen med en resa till Åseda. På programmet var samtal om utökat samarbete för hantering av avfall.

VI BEHÖVER få till en bättre källsortering och ordna en fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Vi behöver gemensamt arbeta för att bättre ta tillvara matavfall och jobba mer för att minska andelen avfall både i kommunala verksamheter och i samhället i övrigt. Just nu är det Aneby, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner som diskuterar en gemensam lösning i ett kommunalförbund tillsammans med ett antal kommuner med och runt Kalmar . Det blev en bra förmiddag med samtal i konstruktiv anda.

DAGENS LUNCH blev kålpudding på Hooks herrgård. Under eftermiddagen har jag sedan tillsammans med vår tf räddningschef, Tommy Fors, träffat politikerkollegor, räddningschefer och företrädare för länsstyrelsen. Vi har fått information om RäddsamF den fina samverkan som finns i länet för räddningstjänsten. En mycket välfungerande samverkan där räddningskårerna hjälper varandra i krislägen och stöttar upp med resurser och specialkunskap. RäddsamF är ett mycket gott exempel på hur viktigt och  bra det är att samarbeta mellan kommuner i konkreta frågor!

tisdag 29 oktober 2019

Mycket pyssel med att skifta dator

Min nya HP Elitebook
JAG HAR VARIT så nöjd med min jobbdator och den har därför fått hänga med i nästan 7 år. Vår IT-organisation har meddelat att om jag inte byter kommer jag att från 1 november stängas av från IT-nätet så nu var det helt nödvändigt att byta ut den gamla trotjänaren. Tisdagen var det inga bokade möten och jag passade därför på att byta till en ny maskin och uppgradera till Windows10.

DET ÄR MYCKET PYSSEL att komma igång med nytt operativsystem och att lära sig nya funktioner och uppdaterade program. Men med professionell hjälp från Höglandets IT är jag igång. Det känns ovant men kommer bli bra. Den allra största skillnaden är att jag nu har en dator som är lättare och smidigare än den gamla.

EN PLUMP i protokollet är att dockningsstationen för den nya datorn täcker USB-C uttaget så detta viktiga, snabba och användbara uttag blir oanvändbart. Hur tänkte Hp där?

måndag 28 oktober 2019

Bra med samverkan och gott samtalsklimat

Röda längan i Stockaryd
VI SOM SAMARBETAR i Sävsjöpolitiken har samlats för gemensamt möte om framförallt stora investeringar som väntar Sävsjö kommun. Rörviks skola, Stockaryds skola, lokaler till räddningstjänsten var bland de större investeringar som diskuterades.

FÖR MIN DEL lyfte jag också upp Röda Längan i Stockaryd för samtal. Jag tycker denna borde göras i ordning för trygghetsboende för äldre. Frågan kommer upp på Socialnämnden inom kort och jag hoppas de ska ta ett klokt beslut om detta!

DET ÄR POSITIVT att vi i Sävsjö kommun har bra samverkan och gott samarbetsklimat mellan alla partier. Alldeles särkilt bra att det fungerar så väl mellan oss partier i majoritetsstyret!

LÄS MITT tidigare inlägg om Röda längan på följande länk:
http://savsjo.blogspot.com/2019/10/dags-att-komma-till-skott-med-bostader.html

söndag 27 oktober 2019

Astrakan i höstskrud

Vårt Astrakanäppelträd lyser färgsprakande mot den i övrigt
numera gråa skogen.
LÖRDAGEN VAR REGNIG men jag valde ändå att vara ute en hel del för pyssel omkring vårt hus.

VÄXLING TILL VINTERTID gav oss en timma extra natten mellan lördag och söndag och det gav tid för en extra lugn morgon.
    Hustrun och jag besökte under förmiddagen Frikyrkan för en lite ungdomligare gudstjänst "Light". Josef Moensjö predikade inspirerat om hur Guds kärlek till oss ger motivation till engagemang. 

UNDER EFTERMIDDAGEN var jag ute en sväng med kameran och fångade lite kvardröjande höstfärger. Vi besökte också några goda vänner för att njuta av lite eftermiddagsfika och trevlig gemenskap.

fredag 25 oktober 2019

Höglandssamarbete och audiglädje

Bromstestet visade att allt nu fungerar
som det ska!
HÖGLANDSSAMARBETET BLIR allt viktigare och fungerar mycket bra för oss i kommunerna Sävsjö, Nässjö, Aneby, Vetlanda och Eksjö. Fredagen hade vi ett styrelsemöte i Eksjö och gick igenom delårsbokslut och aktuellt läge.

IGÅR BESIKTADE JAG motorcykeln och idag var det dags för Audin. Jag var på besiktning med den i somras och då blev den underkänd för fel på bakbroms, felkod för avgasrening och glapp i stabilisatorstag. Nu har jag fixat alla fel och denna gång blev det godkänt utan anmärkning! En oerhört go känsla att åka hem och känna att allt mekande har resulterat i att bilen nu är i fullgott skick igen!

torsdag 24 oktober 2019

Samtal som berör och skön tur med Wildstar

Jag tog en tur bland annat förbi Sävsjön
I MITT JOBB så handlar det ofta om stora frågor och mycket pengar. Men det som berör allra mest är samtal med människor som jag möter, ofta utifrån en besvärlig situation. I dag har det varit ett sådant möte som landade i att vi gemensamt hittade en bra väg vidare. Det känns så gott när jag tillsammans med duktiga medarbetare kan medverka till en positiv lösning på något som upplevs svårt.

MIN WILDSTAR har nu fått nytt framdäck av Sjöbergs däcktjänst och jag tog den till jobbet för att under dagen få den besiktad. Det var mörkt och fuktigt på morgonen men under dagen blev det en fantastiskt fin dag. En helt perfekt dag för en MC-tur.  Besiktningen gick galant och jag passade på att köra en extra sväng. Det var så gott att njuta av det fina vädret och den härligt mullrande twin-motorn.

onsdag 23 oktober 2019

Vardagslyx

Jag fick förmånen att börja på en alldeles ny ostkaka
VI I KOMMUNLEDNINGEN var idag kallade till möte med revisionen. Det var dags för avstämning i arbetet med mål, ledning, internkontroll och riskanalys. Som vanligt när vi träffar revision blev det bra och raka samtal. För mig är detta viktiga möten för att få input på om vi är rätt i vårt arbete och för att lyssna in goda råd.

LUNCHEN BLEV på vår lilla personalrestaurang som ligger uppe vid vårdcentralen. Denna restaurang uppskattar jag mycket för att den ligger på lämpligt promenadavstånd. Den har trevlig personal och serverar en enkel god mat. Det är också alltid uppdukat ett fräscht salladsbord. Idag var det soppa på menyn och då fanns också Vrigstad ostkaka som efterrätt. Vilken vardagslyx att få inmundiga smarrig ostkaka på en onsdag.

tisdag 22 oktober 2019

Kommunstyrelse om småskalig vattenkraft

Olle Mill visar det nyrenoverade elaggregatet i Komstad,
en av kommunens anläggningar för vattenkraft.
INFORMATION OCH SAMTAL om den småskaliga vattenkraftens i Sävsjö kommun blev det som fick allra störst utrymme när kommunstyrelsen träffades under tisdagen.

I VÅR KOMMUN finns ett femtontal anläggningar som används för elproduktion och även i något fall för att mala ekologiskt odlat mjöl av olika kultursorter. Allt började när munkarna kom till Nydala och då hade med sig teknik hit för att bygga skvaltkvarnar. Det har sedan skett en utveckling fram till dagens elproduktion med turbiner.

DEN ELPRODUKTION med vattenkraft som finns i kommunen tillsammans med solenergianläggningar och biogas har en potential att framöver bli en viktig del av kommunens energiförsörjning och kan också bidra till trygg, säker energileverans vid nödlägen. Några av anläggningarna för vattenkraft är också populära delar i kommunens besöksnäring

VID MÖTET MEDVERKADE flera lokala företrädare för Svensk vattenkraftsförening och de informerade också om det hot som finns mot vattenkraften utifrån svensk tolkning av EU:s ramvattendirektiv. En omprövning ska ske av all befintlig vattenverksamhet och risken är att andra intressen, som vandringsvägar för fisk, då gör att vattenkraft måste avvecklas.

JAG TYCKER ATT dagens information och samtal visar att vattenkraften en stor tillgång för Sävsjö kommun. Framförallt för sin möjlighet att producera miljövänlig el men också för att den bidrar till att bevara en viktig del av vår kulturhistoria. Vattenkraften är också en tillgång för vår besöksnäring med fina anläggningar som de i Komstad, Forssa och Brohult. Jag är övertygad om att vi som kommun kommer att nu och i framtiden stå upp för vattenkraftens bevarande!