fredag 22 mars 2019

Roller och kommunikation med annorlunda upplägg

Ett av de annorlunda inslagen var
att vi fick göra pausgympa för att
hålla oss alerta
ANDRA TRANÅSDAGEN, av nätverksträffen för oss som har uppdrag som kommunstyrelsens ordförande, blev också intressant. Vi började med en föreläsning om en avhandling som belyser dilemman och förutsättningar för samarbetet mellan kommunchef och kommunstyrelseordförande. Vi konstaterade att det är viktigt med förtroende och tillit men också med en tydlig rollfördelning.

HANTERING AV MEDIA OCH KOMMUNIKATION, med utgångspunkt från Värnamo kommuns hantering av gängkrig och skjutningar, var en del av vårt program. Framgångsfaktorer var en nära lokal utredningssamverkan med polisen enligt LUS-modell. Tidigt bestämdes ett antal punkter som var gemensamma och som förankrades bland politiker så väl som i tjänstemannaorganisationen. Det bestämdes också vilka som skulle uttala sig.
    En erfarenhet är att det är viktigt för oss som politiker att inte låta oss intervjuas på brottsplatser och att hålla oss till ett överenskommet budskap, men samtidigt att vara öppna och tydliga. Det är också nödvändigt med en nära kommunikation med polisen och uppmuntra och tala väl om polisen för att ge dem bra förutsättningar att utföra sitt jobb på bästa sätt. Rätt hanterat känner medborgarna att kommun och polis har läget under kontroll och blir trygga.

DET HAR VARIT BRA KSO-dagar i Tranås och roligt denna gång med lite annorlunda inslag i sättet att jobba med grupparbeten.

torsdag 21 mars 2019

Kompetensutveckling och Johan pristagare på möbelriksdag

Johan Sjöberg tar emot 2019 års hederspris
NU ÄR JAG TVÅ DAGAR i Tranås för att samtala med mina kollegor i länet. Det handlar om gemensamma utmaningar och frågor men också om intressanta möjligheter och projekt som kan vara till nytta i arbetet på hemmaplan.
    Torsdagen har haft temat kompetensförsörjning. Vi har fått del av ESF-projektet KOSTA som handlar om att försörja framförallt vårdcentraler och äldreomsorg med kompetens. Vi har fått en föreläsning av Stefan Österström, från socialförvaltningen i Jönköping, om hur de jobbar med systematisk kompetensutveckling.

UNDER KVÄLLEN har jag deltagit i branschmiddagen som är en del av den Möbelriksdag som i år är i just Tranås. Trevligt att få vara med och samtala med flera personer kopplade till möbelföretag. Det delades ut priser och det var förstås lite särskilt roligt att Johan Sjöberg med rötter i vår kommun och Stockaryd vann årets hederspris!

onsdag 20 mars 2019

Stolt över hög kvalité i kommunens verksamhet

Vrigstad skola är en av alla våra
väl fungerande skolor
DET ÄR GENOMGÅENDE en mycket hög kvalitet på Sävsjö kommuns arbete i förvaltningar och företag! Det är så jag summerar två dagars bokslutsgenomgång med politiker och förvaltningsledningar.
    Det har under några år varit en rejäl påfrestning med många nysvenskar och asylsökande och det har krävt utökning av arbetet inom skola och socialtjänst. Nu minskar behovet och det sker en omställning tillbaka till ett normalläge. Förändringarna kräver mycket av ledarskap och flexibilitet bland personalen. Det är förstås tufft och ansträngande men trots det fungerar det bra tack vare mycket goda medarbetare.

EKONOMILÄGET ÄR GOTT och verksamheten bra men det finns områden där vi vill veta mer och diskutera utvecklingen. Exempelvis ska vi vid nästkommande kommunstyrelse fördjupa oss mer i näringslivsarbetet, hemtagning efter utskrivning från sjukvård, äldreomsorg, kostnader för gata/parkavdelning, omställning från flyktingmottagande och sommarlovsverksamhet inom fritidsområdet.

MEN SUMMA SUMARUM bra jobbat av vår personal i verksamheterna!

tisdag 19 mars 2019

Ajournering

Kallt men soligt besök
DET VAR KALLT men soligt när vi började dagens kommunstyrelse med att besöka på fritidsanläggningarna på Eksjöhofgårdsområdet i Sävsjö. Dessa anläggningar används flitigt och det är mycket bra att här finns en stor verksamhet riktad till barn och ungdomar. Vårt besök var ordnat för att på plats se möjligheter och hinder för att skapa fler omklädningsrum.

KOMMUNSTYRELSEN är nu igång med två dagars överläggningar. Det kommer ske en rad beslut men också göras en genomgång av bokslut för 2018. Mötet har tisdag eftermiddag ajournerats och kommer fortsätta i morgon onsdag.

måndag 18 mars 2019

I dag känns politik inte lika viktigt

Jag tänder ljus och ber en bön
för alla nära och kära som sörjer
ARBETSVECKAN HAR börjat med en utbildning om mänskliga rättigheter, barnkonvention och andra grundbultar i samhället som har sin utgångspunkt i synen på människovärde.
    Vi har ikväll haft fullmäktige med information från Höglandets IT. Fullmäktiges största beslut var om en byggnation på Hägneområdet av ny förskola med fyra avdelningar och ett tillagningskök

DET SOM IKVÄLL gör att politik inte känns lika viktigt är att jag nåtts av beskedet om att Tommy Hjalmarsson hastigt avlidit. Tommy och jag delade intresset för motorcyklar och vi har bland annat åkt vår kommuns MC-led tillsammans. Vi har haft en rad kontakter utifrån hans engagemang i Sparbanksstiftelsen Alfa. På senare år har Tommy och jag ofta delat tankar om olika samhällsfrågor, senast för bara en dryg vecka sedan. Tommys plötsliga död känns chockartad. Mina varmaste tankar och böner går nu till alla nära och kära som drabbats av denna förfärliga sorg! RIP Tommy!

söndag 17 mars 2019

Så roligt med förlovningsfest!

IDAG HAR VI BLIVIT bjudna på ett härligt förlovningskalas av våran Frida och hennes Linus. Det var så trevligt att träffas som familjer och gott att få äta av den spännande, välsmakande lite annorlunda mat som Frida och Linus hade ordnat.

VI SOM FÖRÄLDRAR är så glada över detta lyckliga par och har idag lite särskilt fått säga vårt grattis och önskat dem Guds rika välsignelse!

TACK FRIDA OCH LINUS för att ni fixade dagens uppskattade förlovningsfest!

lördag 16 mars 2019

Valberedningsuppdrag slutfört

Benjamin Petersson, jag, Anna-karin Yngvesson, Anders
Griph, Johanna Danielsson, Samuel Nickolausson och
Ann-Catrin Ek var med från Sävsjö kommun
DET BLEV ETT OVANLIGT LÅNGT partidistriktsårsmöte på lördagen. Information inför EU-valet, motionsbehandling och årsmötesförhandlingar stod bland annat på agendan.  Roligt att vi kunde vara en Sävsjödelegation på 7 personer med på stämman.

ÅRSMÖTET BÖRJADE MED att David Lega höll ett tal i sin egenskap av toppkandidat till EU-valet. David är som alltid rolig och inspirerande att lyssna till. Han deklarerade tydligt att han i EU kommer driva människovärdesfrågor och att han vill axla Lars Adaktussons mantel när det gäller kampen mot förföljelse av kristna.

INFÖR DENNA GÅNG hade jag ansvaret att tillsammans med en valberedning knåpa ihop ett förslag till styrelse, funktionärer och rikstingsombud.  Vårt förslag vann på årsmötets gillande och  det innebär att vi nu från Sävsjö har två personer med i den viktiga partidistriktsstyrelsen. Ann-Catrin Ek har varit med tidigare och fortsätter. Hon får nu Bengt Swerlander som kollega i styrelsearbetet.  Jag minns inte att vi någon gång tidigare haft med två styrelseledamöter samtidigt, kul!

fredag 15 mars 2019

Bra start för gemensam överförmyndarnämnd

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson ansvarig enhetschef för
överförmyndarverksamheten och Hugo Cruz som är
överförmyndarnämndens ordförande
SEDAN NYÅR ÄR den nya gemensamma överförmyndarnämnden i gång med sitt arbete. Det är vi i Sävsjö som samarbetar med Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda om denna viktiga verksamhet. Under fredagen var jag tillsammans med höglandskollegorna på besök i de nya ljusa lokalerna på Storgatan i Vetlanda. Vi fick en presentation av verksamheten och träffade personalen.

STARTEN HAR GÅTT BRA men det har också varit mycket jobb med att harmonisera rutiner och med att rekrytera ny personal istället för de som valt att i och med verksamhetsövergången lämna för andra jobb.
    För de som behöver träffa överförmyndarverksamheten i vår kommun så går det särskilt bra på tisdagar då man alltid är på plats i Sävsjö. Vi fick som medskick till oss i kommunerna att hjälpa till och informera om behovet av fler som tar sig an uppdrag som god man eller förvaltare. Är det något för dig så hör av dig för mer information och samtal!

TACK HUGO, ANN-CHARLOTTE och medarbetare för att vi fick komma på besök och för ett bra arbete!

torsdag 14 mars 2019

Kommuner i samverkan pressar staten

VI I LÄNETS KOMMUNER har under torsdagen träffat ledningen för Migrationsverket öst.  Utgångspunkten för vårt möte var de bekymmer som vi har haft med att få ut de ersättningar som staten har utlovat. I en del fall har kommuner fått vänta på ersättning i över tre år. I några fall har ingen ersättning alls betalats ut och det med hänvisning till medelsbrist. För oss i Sävsjö är det mångmiljonbelopp som vi tvingats ligga ute med i väntan på att de statliga ersättningarna ska betalas ut.

DET KÄNNS MINST SAGT märkligt att staten ska använda Sävsjö kommun som sin bank för att de påstår att de själva saknar pengar. Det blir ändå lustigare när man nu dessutom med utgångspunkt från "JÖK:en" ska bygga höghastighetståg för 600 miljarder. Jag tycker det är dags för staten att reda ut de åtagande de redan har. De borde se till att betala ut de pengar de är skyldiga oss i kommunerna. De måste också se till att restaurera upp stambanorna och vägnätet så det får en anständig standard innan nya kostsamma projekt startas upp.

DAGENS MÖTE VAR rakt och uppriktigt. Migrationsverket erkände de brister de haft med sin handläggning och uttryckte en vilja att jobba för en bättre tillit i relation till oss kommuner. Det återstår att se om det också innebär att vi nu får ut de medel som vi väntar på att få utbetalade.

onsdag 13 mars 2019

Sävsjö pristagare för innovativ svensk matupphandling

Jag och vår servicechef Erika Tor Rundblad fick på LRF:s galamiddag ta emot hedersutmärkelsen
Innovativ svensk matupphandling 2019. Detta för att vi i samband med sommarens torka var snabba
med beslut och införande av minst 90 procent svenskt kött i all vår kost.

tisdag 12 mars 2019

Åseda plats för samtal om kommunsamverkan

Ett annorlunda kommunhus i Åseda, Uppvidinge kommun
DAGEN BÖRJADE med att i det härliga, soliga vädret göra en behaglig resa till Åseda. På programmet var samtal om utökat samarbete för hantering av avfall.

VI BEHÖVER få till en bättre källsortering och ordna en fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Vi behöver gemensamt arbeta för att bättre ta tillvara matavfall och jobba mer för att minska andelen avfall både i kommunala verksamheter och i samhället i övrigt. Just nu är det Aneby, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner som diskuterar en gemensam lösning.
Det blev en bra dag med samtal i konstruktiv anda. Roligt också att få träffa tidigare landshövding, Lars Engqvist, som numera är tillförordnad kommunchef i Uppvidinge kommun.

måndag 11 mars 2019

Utbildning i kartfunktion visade mig nya möjligheter

Ikon för appen Explorer
"80-90 PROCENT AV all information kan kopplas till en karta". Det berättade vår kartspecialist Bennie Gunnarsson när jag idag fick en utbildning i ämnet. Kartor finns numera kopplat till många verksamheter och har blivit ett användbart verktyg i vårt dagliga kommunala arbete. Oavsett om det handlar om vägar, enskilda avlopp, badplatser eller detaljplaner så finns detta kopplat till kartor.

NUMERA ÄR KARTOR en del i informationen till våra kommuninvånare via vår hemsida. För den som vill fördjupa sig lite mer går det gratis ladda ner appen Explorer och denna ger tillgång till en lång rad sökbara kartor direkt i din smartphone eller läsplatta. En hel del kartor finns för vår kommun och i appen finns möjlighet till att markera och mäta. En bra app för den som vill utforska allt det fina som finns i vår kommun eller en app smart att använda när du är på resa.

söndag 10 mars 2019

Ilska och glädje

NÅDDES PÅ MORGONEN av att det varit inbrott i kommunalhuset. Tyvärr en del datorer som förstörts och stulits men också skador på fönster och fasad som måste rättas till. Inbrottet var i nya delen av kommunalhuset så vi på kommunledningskontoret drabbades inte.
    Jag blir så arg över denna onödiga förstörelse och över all tid som vi nu måste lägga på att återställa och få de som är drabbade igång i sitt arbete igen.

UNDER SÖNDAGEN presenterades senaste Demoskopmätningen som visar att vi Kristdemokrater fortsätter öka. Denna gång upp till 10,6 procent och nu är det bara en dryg procent kvar upp till vårt bästa valresultat hittills som var valet 1998 då vi hamnade på 11,77%. Demoskop har också samtidigt undersökt partiledarnas förtroende bland medborgarna. För första gången tar Ebba Busch Thor förstaplatsen med hela 44%, tvåa är Jonas Sjöstedt med 38%. Det är verkligen roligt att vara kristdemokrat i dessa framgångstider!

lördag 9 mars 2019

John Lundvik rätt vinnare!

Segerintervju med John Lundvik
LÖRDAGEN HAR JAG till stor del varit ensam hemma. En skön dag med tid att städa och fixa olika saker i hemmet.

LÖRDAGSKVÄLEN BLEV framför tv:n för att se den svenska finalen i melodifestivalen. Denna gång var jag helt överens med såväl tittare som internationella juryn om att Sverige ska skicka ”Too late for love” och John Lundvik till stora finalen i Israel. Årets vinnare en fin artist med klipp i rösten. Låten var också mycket bra. Det som framförallt gjorde mig helsåld på vinnaren var den svängiga gospelkören The Mamas som var med och backade upp vinnarlåten.

fredag 8 mars 2019

Uppskattar dialogen med kollegor och företagare

En bild från dagens möte på Träcentrum i Nässjö där jag är
med tillsammans med Mia Frisk Regionråd, Joakim
Henriksson Obos och Mikael Olsson Trivselhus.
I DRYGT TIO ÅR har jag varit med och ordnat träffar mellan trähusföretagen och oss som är kommunstyrelseordförande på Höglandet. Under fredagen var det dags för årets första möte och denna gång var även regionstyrelsens ordförande Mia Frisk med.

LÄGET FÖR HUSBRANSCHEN är just nu lite tuffare, i synnerhet för de som vänder sig till förstagångsköpare och de som inte är så kapitalstarka. Mötet idag var positivt och konstruktivt. Vi beslutade att tillsammans med Region Jönköpings län jobba för ett gemensamt exportprojekt. Vi planerar för gemensam medverkan på Almedalsveckan och bjuder in bostadsministern till en överläggning under våren.
Det är en styrka att vi kan ha en så bra dialog mellan företagen, kommuner och region!

Läs artikel i Smålands Dagblad om dagens möte på denna länk:
https://www.smalandsdagblad.se/article/bostadsministern-kom-till-nassjo/  (betallänk)

torsdag 7 mars 2019

Klimatråd och "massipantåta fössta Tossdan i mass"

"Massipantåtan" som brossan fixat 
KLIMATRÅDSMÖTE, ALLRA HÖGST upp i Länsstyrelsehuset, var dagens största uppdrag. Det är en förmån att få vara med i detta gäng av olika ledare och chefer för att forma strategier och aktiviteter som kan medverka till att lösa den stora klimatutmaningen. Idag samtal om transportlösningar och om fördelar med fordon som drivs av biogas, el och solenergi. Vi har planerat för höstens klimatvecka och pratat om ungdomars engagemang i klimatfrågor. En bra förmiddag med landshövding Helene Jonsson som säker ordförande!

"FÖSSTA TOSSDAN I MASS" firas idag runt om i Småland. Brossan hade dagen till ära bakat en "massipantåta" och jag svängde förbi honom på hemvägen för en stunds trevlig samvaro. Förstås fick jag också smaka denna egentillverkade tårta, gott!

LÄS MER OM denna unika Smålandsdag på följande länk till ett tidigare blogginlägg:
http://savsjo.blogspot.com/2016/03/antlien-fossta-tossdan-i-mass.html

onsdag 6 mars 2019

Hastighet för A-traktor ärende på KS

EFTER GÅRDAGENS kommunstyrelse har det idag varit efterarbete med att fixa protokoll och ordna upp olika uppdrag. En del av dagen har ägnats åt att sammanställa en ärendelista för nästa omgång med kommunstyrelsen.

ETT AV ÄRENDENA på gårdagens kommunstyrelse var ett medborgarförslag med en önskan om hjälp att få till en lagförändring för att få köra A-traktorer med i 60 km/h. Jag vet att många är förtretade på dessa fordon men jag tycker det är viktigt att de får finnas.

 A-TRAKTORER ÄR ett viktigt färdmedel  för ungdomar i vår kommun och dessa underliga fordon är en rolig hobby för många. Om man fick köra lite fortare skulle det inte skada motorn lika mycket. Lägre motorvarv skulle gynna miljön och A-traktorn blir med högre hastighet inte ett trafikhinder på samma sätt som nu, när de bara får färdas i 30 km/h.

HASTIGHET FÖR FORDON är inte ett kommunalt ansvar och i kommunstyrelsens beslut hänvisas förslagsställaren till att ta kontakt med transportstyrelsen. Eftersom detta ytterst också är en lagstiftningsfråga så kommer jag för min del att försöka verka för att vi sävsjöpolitiker lyfter förslaget om höjd hastighet i våra partier. Jag tycker medborgarförslaget är bra och rätt även om det denna gång är utanför det kommunala ansvaret.

tisdag 5 mars 2019

Förskola och kök rolig framtidssatsning

Så här kommer det se ut i korsningen Rönnbärsvägen -
Östra Esplanaden när byggnationen är klar.
DET BLEV BESLUT om en helt ny förskola med 4 avdelningar och ett nytt tillagningskök med kapacitet att laga 700 portioner när vi under tisdagen hade möte med kommunstyrelsen. Satsningen ligger på Hägneområdet i Sävsjö, kostar dryga 40 miljoner och kommer vara färdig till nyår 2020.

JAG TYCKER DET är få satsningar som känns så roliga som att satsa på våra barn och ungdomar. För mig är en byggnation av en förskola en positiv signal om framtidstro. Den är ett bevis på att Sävsjö kommun är en attraktiv kommun där människor vill bo och bilda familj.

måndag 4 mars 2019

Korttidsboende behöver lyftas

Johanna Danielsson jobbar på "kortis"
GRUPPMÖTET FÖR oss kristdemokrater var ikväll förlagt till det kortidsboende som finns i Sävsjö. Johanna Danielsson berättade om boendet och vi fick också se en del av lokalerna. Tyvärr är det slitet och lokalerna fyller inte de krav man kan ställa. Det är alldeles uppenbart att det snart måste vidtas åtgärder för att det ska bli funktionellt och säkert.

PÅ LÄNGRE SIKT krävs en mer omfattande satsning och det är därför viktigt att det i investeringsbudget för 2020 avsätts medel för ny- eller ombyggnation. Efter som "kortis" endast används del av veckan bör det vara möjligt att samlokalisera verksamheten med andra delar inom socialförvaltningen. Genom att tänka smart vid kommande satsning kan det gå att få bra lokaler, ökad kvalité men också kostnadseffektivitet. Tack Johanna för att du visade oss korttidsboendet och beskrev de behov som finns!

söndag 3 mars 2019

Tankar om kommunalrådsbråk och bra med Lady Gaga

DET KÄNNS SMÄRTSAMT att se hur tunga kommunpolitiker tar heder och ära av varandra. Idag blev det med ett kongressbeslut avgjort att Göteborgs-kollegan Ann-Sofie Hermansson "Soffan" fick lämna sitt uppdrag efter en infekterad dragkamp. Igår kunde vi läsa om hur de forna kommunalrådskollegorna i Eksjö inte längre kan jobba ihop.

JAG TYCKER DET är märkligt att politiker som partier har lyft fram i valrörelsen och sedan valt till politiska uppdrag plötsligt i partiet förlorar förtroende. I Göteborgsfallet talas det om brister i ledarskap och att det växt fram en felaktig kultur, men det kan väl inte skett på två månader?
    Som jag ser det är grundproblemet att partiets egna organisation har fallerat. Är förtroendet för en politiker tveksamt ska denne inte väljas. När en politiker valts ska partiorganisationen sluta upp bakom sin politiker till 100 procent!
    JAG HAR FÖLJT Ann-Sofie Hermansson via hennes blogg och har beundrat hennes envetna kamp för det hon tror på. Jag tycker hon visat sig vara ovanligt rakryggad, tydlig och folklig. Kanske var det detta som ytterst gjorde henne obekväm bland sossarnas partipampar i Göteborg. Också nu när hon blivit avsatt så lämnar hon alla politiska uppdrag med flaggan i topp och utan bitterhet. Jag vill påstå att Ann-Sofi Hermansson, i många avseenden, är ett politiskt föredöme och det ska bli intressant att följa henne framöver!

TILLSAMMANS MED NÅGRA goda vänner besökte vi på söndagskvällen Kulturhuset och Röda Kvarn i Sävsjö för att titta på A Star is Born. Vi fick se en vacker men sorglig kärleksberättelse där popartisten Lady Gagas rollprestation är en av filmens stora behållningar. En film som visar de bekymmer som kulturen av droger och alkohol ställer till med i artistvärlden.  För min del fick jag genom filmen upp ögonen för vilken otroligt fin röst Lady Gaga har. Jag tycker att A Star is Born är en sevärd film med mycket bra musik!