onsdag 18 april 2018

P4 Jönköping, Maud Olofsson och PO Tidholm

Jag intervjuas av Malte Nordlöf
P4 PROFILERNA Sanna, Malte, Emma och David var under eftermiddagen i solskenet utanför Melins Konditori för att prata med medborgare så väl som politiker. Förstås lyftes det fram mycket av allt det positiva vi har i vår kommun. Men det blev också samtal om en del tuffa utmaningar som exempelvis att vi har en låg skattekraft och att det just nu är brist på personal på många arbetsplatser. Jag tycker det är mycket bra att P4 Jönköping åker runt i länets kommuner för att göra reportage, intervjuer och ordna debatter!

Maud Olofsson i Kulturhuset, Sävsjö
MAUD OLOFSSON VAR under onsdagskvällen i Kulturhuset och medverkade i en temakväll om värdskap. Målgruppen var speciellt de som jobbar inom besöksnäringen.
    Maud Olofsson jobbar som ordförande i Visita som är branschorganisation och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Maud visade att denna näringsgren numera är Sveriges största bransch med ungefär 1,2 miljarder besökare om året. Det är en bransch som ständigt ökar i både betydelse och omfattning.
    Maud talade om besöksnäringen som en motor i integrationsarbete och en viktig bransch där många unga får sitt första arbete men där det också finns stora karriärmöjligheter. Utmaningarna att jobba med framöver är digitalisering, utbildning och att erbjuda mer lokal mat med hög kvalitet. En av de viktigaste och mest ökande besöksgruppen är de över sextio år så kallade "60 plussare". Maud uppmanade oss att uppmuntra entreprenörer inom besöksnäringen och se till att dessa företag får bra förutsättningar.
En del av panelen som debatterade landsbygd

ROLIGT ATT DET ÄR SÅ mycket som händer i vår kommun!  Under tisdagskvällen var det en intressant föreläsning i Kulturhuset  med PO Tidholm. Genom att visa statistik och göra en historisk återblick så visade han hur den "Urbana normen" gjort att de stora städerna blir större och landsbygden utarmas. PO gav en dyster bild  över ett land som faller itu mer och mer.
    Efter föreläsningen blev det en paneldebatt där jag tillsammans med en rad andra politiker och tjänstemän fick samtala om hur vi vill att landsbygden ska kunna utvecklas. För min del lyfte jag fram vikten av kommunikationer, bostäder och mötesplatser. Inledande föreläsning var tungsint men debatt och avslutande sammanfattning av PO Tidholm var betydligt mer hoppfull!

tisdag 17 april 2018

Ateljé Stuvbiten ett exempel på lyckad Sävsjömodell

NU HAR  NYA ATELJÉ Stuvbiten i Vrigstad öppnat! Detta är ett projekt som växt fram utifrån vår ambition att de pengar vi fått för integration ska användas till jobbskapande åtgärder. Projektet är en del av ett arbetssätt som vi kallar för Sävsjömodellen. Eva Svensson som under några år fungerat som integrationsstrateg är ansvarig för projektet. Planen är att sysselsätta 6 personer åt gången och totalt ska minst 15 deltagare involveras i arbetet.

BEHÖVER DU EN ny dragkedja eller kanske en bit tyg så kan du från idag köpa det på Stuvbiten i Vrigstad. Behöver du hjälp med att laga kläder eller kanske sy upp ett par gardiner så kan du också ta kontakt med Eva och hennes personal.

JAG TYCKER DET är roligt att Stuvbiten kan fortsätta och bli en unik liten del i vår handel och service i kommunen. Det känns förstås extra bra att det kan ske genom att flera av våra nya svenskar får arbete och kan nyttja sina gedigna textila färdigheter!

måndag 16 april 2018

Bra och tråkiga företagshändelser

På vägen hem åkte jag förbi den tråkiga branden på
Fransson och Neij AB i Stockaryd
MÅNDAGAR FÖRSÖKER jag prioritera att vara mestadels i kommunalhuset för möten och planering. I dag har det varit  samtal om företagsfrågor i ett näringslivssamråd. Så roligt att det finns företag som vill köpa mark för att expandera, bygga lokaler och starta nya verksamheter! 

TYVÄRR VAR DET idag en brand hos Fransson & Neij, ett av våra fina företag i Stockaryd. De säljer och vidareförädlar trävaror och har satsat ordentligt på utveckling av sin verksamhet. Hoppas innerligt att de trots dagens brand snart ska kunna fortsätta med sin produktion.

För ett par år sedan gjorde vi ett företagsbesök på Fransson och Neij och det kan du läsa om på följande länk: www.fransson-neij-foretag-pa-global-arena.html

söndag 15 april 2018

Mossiga reflexioner

Trailers som ska hämta torv i Stockaryd
SÖNDAGSPROMENADEN BLEV idag "Mösarundan". En promenadväg som nog de flesta Stockarydsbor känner till och har promenerat eller joggat någon gång. Vägen går utmed en av våra mossar och idag var det vid företaget som utvinner denna torv ett tiotal holländska trailers på plats. De väntade på att få lasta torv för transport till odlingar i hemlandet.

TORVBRYTNING har funnits i våra bygder under mycket lång tid. Många är det som här fått sitt arbete och för en hel del ungdomar har arbetet på mossen blivit ett slitsamt men viktigt första arbete. Till och med artisten Lena Philipsson berättade en gång att hennes första sommarjobb var på en torvmosse i Stockaryd. Torven är av god kvalitet och har varit eftertraktad till odling. Nu finns en förfrågan om att också få bryta torv på, Röde mosse, en av de sista kvarvarande mossarna i Stockaryd.

lördag 14 april 2018

Trevligt vara med på hembygdsförbunds årsmöte

Maria Norrfalk och Irene Oskarsson i talarstolen
DET VAR EN TRIVSAM stämning när Jönköpings läns hembygdsförbund under lördagens hade sitt årsmöte i Kulturhuset, Sävsjö. Röda kvarn var i stort sett helt fullsatt av engagerade personer och det visar att hembygdsrörelsen har en stark förankring i våra bygder. Det är imponerande att det i vårt län finns hela 134 lokala hembygdsföreningar med sammanlagt 27.000 medlemmar!

ÅRSMÖTET HADE BESÖK av förbundsordföranden Maria Norrfalk som i sitt föredrag gav sin bild av var hembygdsrörelsen står idag och vad hon ser som vägen framåt. Maria pekade på hur viktigt det är att hålla fast vid visionen  om "En levande hembygd öppen för alla" och att vara trogna rörelsens grundvärderingar.

fredag 13 april 2018

Barn och ungdomars hälsa i fokus

En av de PPT- bilder som visades idag
ETT UTÖKAT KOMMUNALT FORUM med politiker och tjänstemän från kommuner och Region Jönköpings län var dagens stora möte. Det har på mötet informerats om arbetet med ny regional utvecklingsstrategi och om vad som är på gång i region- och kommunsamarbete.

BARN- OCH UNGDOMARS fysiska och psykiska hälsa var det som idag kändes mest viktigt på mötets dagordning. Tyvärr finns det många unga som mår dåligt. Det är angeläget att vi har en bred samverkan för att upptäcka och arbeta aktivt för att hjälpa så många som möjligt så tidigt som det går. Familjecentralerna och skolorna är de som allra främst är viktiga i detta arbete.Vi fick del av mycket underlag och statistik och glädjande är att det inom många områden ser ganska bra ut i vår kommun i relation till många andra kommuner. Men vi ska aldrig slå oss till ro utan fortsätta det viktiga arbetet att göra allt vi kan för att våra barn- ungdomar ska må väl och i vår kommun ha goda uppväxtvillkor.

torsdag 12 april 2018

Bromsa Forssmeds skatteslöseri

Jakob Forssmed Kristdemokraternas
ekonomiskpolitiske talesman.
DET KOM IDAG ETT OGENOMTÄNKT BESKED om höghastighetsjärnväg. Det är min partikompis Jakob Forssmed som har meddelat att vårt parti Kristdemokraterna nu stödjer förslaget om att bygga en höghastighetsjärnväg som klarar hastigheter upp till 320 km/h. Detta för att koppla ihop Stockholm med Malmö och Göteborg. Jakob menar att detta är bra och kostnaden på 200 miljarder kan tas inom finanspolitiska ramverket. Se utspelet på denna länk:
www.svt.se/jonkoping/kd-hoghastighetstag

JAG TYCKER ATT JAKOB, som vanligtvis är en klok person, denna gång gör några allvarliga felbedömningar. Ett är att beslutet är byggt på en glädjekalkyl. Trafikverket har redovisat att kostnaden kan bli upp till 260 miljarder. I den kostnaden är inte inräknat anslutningar till städernas centralstationer. Med dessa medräknade blir notan cirka 330-350 miljarder kronor. Den danska firman Arup har gjort en liknande oberoende bedömning som hamnade på 351 miljarder. Hur ska Jakob finansiera ytterligare minst 150 miljarder?

onsdag 11 april 2018

Morgon i P4, Öppet jobbhus och integration i Rörvik

Trångt om P-utrymmet utanför
jobbhuset när det var Öppet hus
MALTE OCH SANNA på ”Morgon i P4” var nyfikna på kommunens goda ekonomiska resultat. Så dagen började för mig med ett intressant samtal direkt i radion. Detta kan du höra 1 timma och 50 minuter in i programmet på denna länk:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1052189?programid=2260

JOBBHUSET HADE UNDER ONSDAGEN öppet hus och många nyfikna kom för att titta runt i lokalerna och lära sig lite mer om verksamheten. Jobbhuset har under många år haft en mycket viktig funktion för att både ungdomar och vuxna ska komma i arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Just nu är det många med utländsk bakgrund som via jobbhuset får en väg in i jobb. Roligt att se hur det fungerar och framförallt roligt att träffa den kompetenta och engagerade personal som är motorn i detta lyckade arbete.

RÖRVIKS BYGDEGÅRD VAR målet för dagens sista möte där jag träffade företrädare för samhällsföreningen och den nybildade föreningen Rörviks Samhällsorientering. De gör ett fantastiskt arbetet för integration genom att skapa gemenskap och hålla i undervisning för nya svenskar. Ett fint initiativ och ett mycket bra arbete!

tisdag 10 april 2018

Medborgarlöften och stark ekonomi

Medborgarlöftet är klart och ska
undertecknas av mig och Jonas Lindell
ÅRSREDOVISNINGAR FRÅN nämnder och styrelser var det som tog största delen av tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen. Vi konstaterade att Sävsjö kommun har en mycket stark ekonomi och en utmärkt verksamhet. Kommunen uppfyller sina finansiella mål och har ordning och reda i sin förvaltning. Det ger goda förutsättningar för att trygga kommunens arbete med att leverera bra välfärd till medborgarna också i framtiden.

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTADE att polisens och kommunens medborgarlöften för 2018 ska vara att ”Öka den polisiära tillgängligheten och servicen” och ”Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. Med syfte att minska bruket av narkotika.”

PÅ AGENDAN FANNS bidrag till belysningsåtgärder vid Rörviks småbåtshamn. Vi beslutade om åtgärder för att minska nedskräpning av natur och återvinningsstationer. Det blev också beslut om att ge ett erbjudande till de som vill jobba vidare efter 65 år.

måndag 9 april 2018

Kul med partivänner och annorlunda med stiftelse

Många var med på gruppmötet
ATT BILDA EN STIFTELSE för att främja näringsliv, forskning, kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap och innovation har varit ett av dagens uppdrag. Sedan många år har jag haft ett uppdrag för Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län och det är den som nu ska omvandlas till en stiftelse. I detta fall har det bedömts att stiftelse är bästa organisationsform. Stiftelse ger flexibilitet och snabbhet inom de ramar som vi fastställer men har inte den transparens eller demokratiska uppbyggnad som jag är van vid. Arbetet fortsätter och för min del intressant att lära mig mer om denna organisationsform som trots allt är ganska vanlig.

PÅ MÅNDAGSKVÄLLEN VAR DET ett gruppmöte med partivänner. Kul att vi är många som samlas och att stämningen är skön. I kväll var det Therese som var ordförande och bjöd på fika, gott!

söndag 8 april 2018

Fin dag och fascinerande berättelse

Krokus och snödroppar är framme
och visar oss att nu är det vår!
VILKEN HELT UNDERBAR vårdag! Det har varit så skönt att idag promenera och kunna sitta ute för att njuta av den sol och värme som äntligen kommit efter den långa vintern.

 PÅ SÖNDAGSKVÄLLEN var hustrun och jag bjudna till en invandrarfamilj. God mat, intressant samtal och för oss fascinerande att lyssna till den dramatiska berättelsen om hur man hamnade i Stockaryd. Just denna familj ett bra exempel på hur man kan integreras och bidra till samhället. En trevlig kväll!

lördag 7 april 2018

Hedrande att få leda hela länets årsmöte

Här jag som ordförande tillsammans med Hans Jarstig och
sekreteraren Stina Sinclair
DET VAR ETT STORT hedersuppdrag att under lördagen få vara ordförande för kristdemokraternas partidistriktsårsmöte i Jönköping! Årsmötet var viktigt eftersom det är valår och det skulle diskuteras prioriteringar inför valet.

FÖR OSS FRÅN SÄVSJÖ inspirerande att vi var hela sju personer som ombud från vår kommun. För mig roligt att vara ordförande när debattlustan var stor och många hade förslag på kompletteringar och justeringar. När jag så småningom slutligt slog klubban i bordet och förklarade mötet för avslutat var det glädjande för oss i Sävsjödelegationen att Anncatrin Ek ska fortsatt företräda oss i partidistriktsstyrelsen. Det kändes också mycket bra att det blev beslut om att prioritera busstrafik Eksjö-Värnamo över Sävsjö/Vrigstad.

PÅ FÖLJANDE LÄNK kan du läsa alla de frågor som vi idag beslutat att särskilt prioritera:

fredag 6 april 2018

Värdefullt erfarenhetsutbyte med kollegor

Mikael Torstensson Copyvision, Bengt Germundsson Markaryd, Annicki
Oscarsson Ödeshög, Stefan Gustafsson Sävsjö, Bo Rudolfsson Laxå.
EN DAG I SÄVSJÖ med kollegor som är Kristdemokrater och ordförande i kommunstyrelser avslutade arbetsveckan.
En rolig, trevlig och värdefull dag då vi tillsammans fått tid att dela med oss av erfarenheter och samtala om utmaningar i våra kommuner

EFTERSOM VI idag har varit på min hemmaplan har det förstås varit lite extra fokus på vad vi gör och vad som händer i vår kommun. Vi har fått en bra information av vår utvecklingschef, Kristin Nilsdotter Isaksson om vårt arbete med Tillväxthuset och Digitaliseringsåret. Vi har haft uppskattade besök på företagen Copyvision och Vallsjöhus. En mycket inspirerande dag!

SÅ HÄR BESKRIVER Sävsjö-appen vårt besök på Vallsjöhus:
http://www.savsjoappen.se/view/ads/?id=24387

torsdag 5 april 2018

Tiggeri med i kommunala ordningsföreskrifter?

Borde kommuner få laglig rätt att
införa tiggeriförbud?
HÖRDE DU MIG på radion idag när jag i dagens "Eftermiddag i P4" snackade tiggeriförbud med Malte Nordlöf och Pernilla Arvidsson?

BAKGRUNDEN TILL INTERVJUN är att jag i en enkätundersökning från Sveriges television har svarat att jag tycker att vi i kommunerna borde ha laglig rätt att bestämma om tiggeriförbud. I en del media har detta vänts till att jag vill att Sävsjö ska införa tiggeriförbud, men det har jag inte sagt.

onsdag 4 april 2018

Nu är det uppåt igen för Stockarydsterminalen

STYRELSEN FÖR Stockarydsterminalen AB har i dag träffats för att samtala om läge, bedömningar och visioner. Föregående år har varit tufft på grund av att flera kunder inte utnyttjat terminalen som tidigare. För 2018 ser det nu åter betydligt ljusare ut och antalet tågrörelser de tre första månaderna är nästan 4 gånger fler än samma period 2017.

SAMARBETET MED övriga aktörer på terminalområdet har utvecklats. Ett exempel är att all lastning och lossning på terminalområdet sker tillsammans med Wasalast som är de som ansvarar för driften av det terminalspår som ägs av Stora Enso/Sydved.

tisdag 3 april 2018

Tomrum men fina minnen efter artistprofiler

Lill-Babs, foto Charles Hammarsten 
VID FIKABORDET och mina möten med människor idag så har Lill-Babs plötsliga död varit det som funnits på allas läppar. En folkkär artist vars populära och trallvänliga sånger vi gillar. En varm personlighet som vi tagit till oss och lärt oss tycka om.

TOMRUMMET EFTER artister som Jerry Williams och nu Lill-Babs är stort. Men alla har vi nog fina minnen till den skatt av låtar som de gett oss.

I MELODIFESTIVALEN 1973 framförde Lill-Babs en av sina kanske finaste sånger, Avsked från en vän, och den passar just idag ”Jag skall lämna dig och gå, Men en del av mig skall alltid stanna kvar, Så dör man ju en aning när man tar, Avsked från en älskad vän.”  RIP

måndag 2 april 2018

Fascinerande, hälsosamt och gott med surdeg

Surdegen har matats och bubblorna visar att
jäsningen precis har börjat.
SURDEGEN HAR MATATS och idag började processen för att i morgon kunna baka en surdegslimpa. Med tips från vänner och mjöl från Forssa Kvarnagård har hustrun efterhand utvecklat recept såväl som metod för att baka ett helt suveränt surdegsbröd. Olika mjölsorter, tranbär, chiafrön och valnötter tillsammans med surdegen ger god smak men också ett mycket hälsosamt bröd!

SURDEG ÄR ETT fenomen som det är intressant att reflektera över speciellt så här i påsktid. I bibeln beskrivs surdeg som både en bild av himmelriket men också som en symbol för något ont som ska rensas ut. Påskens nattvard skulle vara av osyrat bröd och det hade sin bakgrund dels i att man vid flykten från Egypten inte hann med att göra syrat bröd. Det handlade också om att surdegen i detta fall symboliserade ondska som vill tränga sig in och negativt genomsyra samhället, något man skulle göra sig av med.

söndag 1 april 2018

Glad påskdag med gudstjänst, familj och Netflix

HÄRLIGT ATT PÅ PÅSKDAGEN få mötas i Stockaryds Frikyrka för att glädjas och fira att "Han är uppstånden". Fullsatt, bra sång, predikan och gott fika!

VÅRA BARN med respektive, och nu mera också barnbarn, var hemma i eftermiddag. Kul att få umgås och titta på videofilmer från när barnen var små. Förstås också kul att hålla liv i en del roliga påsktraditioner vi har i familjen.

NETFLIX HAR gett oss några trevliga TV-stunder den här helgen. Annette och jag har nu kollat färdigt på den omtalade serien "The Crown".  En mycket påkostad serie som handlar om den engelska monarkin med framförallt drottning Elizabeth som huvudperson. Fascinerande att serien bygger på verkliga händelser och den ger därmed både en historielektion och en inblick i hur det engelska kungahuset fungerar.

PÅSKENS BUDSKAP var viktigt för drottning Elizabeth. I serien visas den nära vänskapen med Billy Graham och hon berättar för honom att "Jag ser mig främst som en enkel kristen, det är kristna värderingar som stärker mig och ledsagar mig, definierar mig!" Det skulle behövas fler politiker och ledare också i vårt land som vågade kliva fram och vara så tydliga med vad man står för och tror på!

HAR DU TILLGÅNG TILL NETFLIX så rekommenderar vi varmt att se de båda säsongerna av serien "The Crown".

lördag 31 mars 2018

Pizzeriaöppning glad påskpresent till Stockaryd

FÖR OSS SAMHÄLLSBOR är det så roligt att Stockaryds pizzeria har öppnat!
    Hustrun och jag ville förstås testa direkt och vi möttes av positiv och trevlig personal. Ägarfamiljen bor i Grimstorp men kommer flytta till en lägenhet i Stockaryd under april. De kommer att servera dagens lunch måndag-fredag. Det är öppet alla kvällar för en bred meny med kebab, sallader och pizzor.

FÖR OSS BLEV VALET på öppningsdagen en Hawaii och den var mycket god! Vi önskar Stockaryds pizzeria varmt välkomna och stort lycka till! Telefonnummer för beställningar är: 0735-579985

Till er alla en riktigt GLAD PÅSK!

fredag 30 mars 2018

Långfredag ger tid för eftertanke

Vackra påskliljor på vårt köksbord
FÖR MIG ÄR LÅNGFREDAGEN en dag då jag väljer att avstå från vanliga sysslor och istället tar tid för att läsa och fundera framförallt utifrån påskhelgens kristna budskap.

JAG ÄR STOLT över att vara en kristen och över att leva i ett land som byggts och fortfarande till stor del vilar på en kristen värdegrund. En grund som är en garant för frihet, gemenskap, demokrati och solidaritet.

JAG STÅR UPP FÖR RELIGIONSFRIHET men är också övertygad om att kristen tro och kristet engagemang behöver spela en större roll i samhället än vad det gör i dag. Det är en av anledningarna till att jag engagerar mig som politiker. Jag rekommenderar dig också att reflektera över vad påskens budskap betyder för dig!