torsdag 9 augusti 2018

Med uppstickarparti tappar länet utvecklingskraft

BEVARA AKUTSJUKHUSEN är ett nytt uppstickarparti som har som enda fråga att just behålla och bevara de tre akutsjukhusen i länet. Det är inte alls konstigt att detta parti har uppstått eftersom ledande politiker i de etablerade partierna har hanterat sjukhusfrågan minst sagt taffligt.

BEVARA AKUTSJUKHUSEN består av personer från sjukvården och de har endast vårdfrågor på sin politiska agenda. Jag tycker det är uppfriskande med detta nya parti och det är ett bevis på att demokratin fungerar. När etablissemanget förlorar fortfästet i verkligheten så uppstår nya alternativ för väljarna att rösta på. Jag tror att detta nya parti är seriöst och kommer vara till gagn för sjukhusverksamheten i Jönköpings län.

MEN DET NYA partiet har helt missat att Region Jönköpings län är så mycket mer än bara akutsjukhus. I regionens uppdrag är numera regional utveckling, länstrafik och planering av infrastruktur med mera. Nuvarande regionpolitiker har med nöd och näppe fattat att regional utveckling numera ingår i deras ansvar. Om dessutom ett renodlat vårdparti får ett stort inflytande kommer det sannolikt bli än sämre. Ska Jönköpings län och vi i kommunerna få en bra framtid måste också arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna förbättras. Det duger inte att exempelvis fortsatt passa på frågan om busslinje Värnamo-Vrigstad-Sävsjö. Det duger inte att nästan bara göra tåginvesteringar i västra länsdelen. Det duger inte att låta Riksväg 30 få sänkt hastighet.

JAG TYCKER DU som bor på Höglandet ska rösta på Bengt Swerlander i Vrigstad så vi kristdemokrater får in en ny välbehövlig och kraftfull röst i regionpolitiken. Med Bengt får vi en person som brinner för den lilla människan, för vårdfrågorna, bättre tillgänglighet på 1177, minskade vårdköer, personalens arbetsmiljö men som också står upp för regional utveckling. Bengt behövs i regionpolitiken framöver!