torsdag 12 juli 2018

Fiberrören äntligen framme hos oss

Äntligen är bredbandsgrävarna framme hos oss!
EN AV DE STRATEGISKA frågor som jag kämpade med som nybakat kommunalråd var att få igång bygget av ett sammanhängande fibernät i vår kommun. Vi bjöd in Telia och andra aktörer för att undersöka vilka som kunde tänka sig att axla denna uppgift. Intresset från samtliga företag var marginellt, för att inte säga obefintligt.

VI I KOMMUNPOLITIKEN enades då om att starta upp ett eget bolag för att bygga fiber. I maj 2001 beslutade ett enigt fullmäktige om de dokument som fordrades för att starta bredbandsbolaget  Savman AB.

SAVMAN HAR mycket framgångsrikt och offensivt genomfört sitt uppdrag.  Allra största satsningen har varit utbyggnad på landsbygden, både för att det är viktigt men också för att det till denna utbyggnad har gått att få bidrag från stat och EU. Eftersom vår utbyggnad nått så långt får vi inte längre bidrag utan bygger nu för egna medel. För bara några veckor sedan ökades kommunala borgen till Savman med ytterligare 15 miljoner till 60 miljoner. Med denna insats är planen att alla hushåll ska erbjudas en bredbandsanslutning med fiber senast år 2021.

FÖR MIG SOM en av initiativtagarna till Savman var det en speciell känsla när bolaget bredbandsgrävare efter dessa 17 år var framme också vid vårat hus. Vi har i och för sig haft trådlöst bredband från Savman men gläds över att äntligen få riktig fiberanslutning. Vi firade denna milstolpe med att bjuda bredbandsgrävarna  på glass och apelsindricka!