onsdag 4 juli 2018

Kul få vara med på hörn vid sommaravslutning

DET KÄNDES SÅ GOTT att få vara med på ett hörn när Hantverkaren* hade sin sommaravslutning i Komstad. Jag har under många år jobbat inom denna verksamhet och känner fortfarande en del både personal och arbetstagare. Tiden inom daglig verksamhet gav många vänner men också erfarenheter som jag nu har nytta av.

MIN UPPGIFT VAR att hålla ett litet sommartal och idag lyfte jag fram några saker som jag tycker är viktigt och som jag känner att daglig verksamhet har förmedlat till mig. Man ska se till att ha roligt på jobbet. Det är viktigt att inte ge upp. Påhittighet är bra och så är det viktigt att värna goda relationer och gemenskap. Jag avslutade min del med att från kommunledningen uttrycka tack till både personal och brukare för det jobb man gör och önskade alla en trevlig sommar.

* HANTVERKAREN är basen för kommunens dagliga verksamhet och den riktar sig till personer som beviljats sysselsättning enligt LSS.