torsdag 21 juni 2018

Protokoll låter tråkigt men är nödvändigt och viktigt

Ett av dagens protokoll
ARBETSVECKAN AVSLUTADES med en dag på kontoret för att bland annat fixa en rad protokoll. Det har varit många olika möten som de senaste dagarna ska dokumenteras i paragrafer och sedan justeras. Oaktat om det är protokoll från hembygdsförbund, primärkommunal samverkan eller kommunstyrelseutskott så är det viktigt att brödtexten och i synnerhet beslutsformuleringen är korrekt. Det är protokollet som beskriver det som blir beslutet och är det som sedan verkställs.

NÄR JAG GÅR IGENOM den senaste tidens handlingar och protokoll så känner jag mig glad över beslutet om budget för Sävsjö kommun. Mycket bra att budgeten hade ett så starkt stöd i alla partier! Det är gott att vi trots kärvare utgångsläge kunde avdela en rejäl förstärkning till äldreomsorgen och satsa på stora och viktiga investeringar i exempelvis Rörviksskola och nya förskoleplatser. Det känns bra att vi kan göra en ännu kraftfullare satsning på att få våra nya svenskar i jobb och att vi har flera nya företagsetableringar på gång.

JAG KÄNNER MIG STOLT över den politik som vi tillsammans med kollegor i andra partier driver i vår kommun. Vi går nu snart in i en het valrörelse och för min del känner jag mig trygg i att möta väljarna för att berätta om vad vi åstadkommit men också beskriva det vi vill göra under kommande år!

ÖNSKAR DIG EN TREVLIG MIDSOMMARAFTON!