fredag 29 juni 2018

Komstad ett av kommunens finaste besöksmål

Komstad en unik kulturmiljö
KOMSTAD ÄR ETT AV kommunens finaste besöksmål så här i sommartid. Den lilla byn är unik och har klassats som riksintresse för kulturmiljövård med motiveringen ”bymiljö och f.d. häradscentrum för Västra härad med kvarnmiljö och tidig industriell miljö”
    Stiftelsen Komstad Kvarn tar ansvar för att området sköts på föredömligt sätt och för att de fina miljöerna är tillgängliga för allmänheten. Underhåll behövs kontinuerligt.

KOMSTAD HAR MÅNGA byggnader och det finns behov av upprustning av det gamla häktet, byte av några tak och målning av den gamla lanthandeln. En ansökan om detta har inkommit till oss i kommunen. Bidrag har beviljats från bland annat Länsstyrelsen och denna gång blir kommunens främsta insats att hantera kostnader upp till 700 tkr i väntan på att beslutade bidrag utbetalas. Kommunstyrelsens utskott var positiva men skickade också med som förutsättning att det under sommaren måste finnas ett allmänt öppethållande av detta fina besöksmål.