torsdag 7 juni 2018

JLT måste omgående lösa problemet med inställda tåg

Många kommer till Stockarydstation för att pendla med tåg
"KRÖSATÅGEN KOMMER vara inställda hela dagen. Tågstoppet påverkar trafiken i hela Jönköpings län" var beskedet till oss tågresenärer som kom till tågstationerna i Stockaryd och Sävsjö under torsdagen.
    Instabiliteten i Länstrafikens tåglinjer har varit stor de senaste två åren. Med dagen besked om en hel dags inställda tåg så har JLT passerat gränsen för vad som kan accepteras.

TYVÄRR KOMMER, precis som idag, ofta informationen om inställda tåg alldeles för sent, med endast ett par minuters framförhållning. Det innebär att planeringen för människor och företag omkullkastas. Många gånger blir dyra taxiresor enda alternativet för att ta sig till jobbet och hinna till möten som inbokats.

STÄNDIGT INSTÄLLDA TÅG och dålig information är oacceptabelt och rubbar allvarligt förtroendet för att resa med kollektivtrafik, i synnerhet med lokaltåg. I morgon har jag möte med politiska kollegor på Höglandet. Jag kommer lyfta frågan för att se vad vi i gemensamt kan göra för att sätta press på Region Jönköpings län. De måste nu prioritera upp arbetet med nödvändiga åtgärder. Nu måste ansvariga regionala tjänstemän och politiker se till att det omgående blir lösningar på detta elände!