fredag 8 juni 2018

Höglandsförbund, trähusföretag och skönt dopp

Så skönt med ett dopp efter alla möten
MÖTE MED HÖGLANDSFÖRBUNDET och ett nätverk med trähusföretagen har varit största delen av fredagens arbete. Tillsammans med mina kommunalrådskollegor på Höglandet har vi samtalat om en rad angelägna frågor för våra kommuner. Vi har också, vid sidan om ordinarie agenda, pratat om problemet med omfattande driftsstörningarna för krösatågen. Nästa steg blir att jag jag ska lyfta tågeländet i regionalt möte 14 juni. Avsikten är att alla länets kommuner gemensamt ska pressa region Jönköpings län till förbättra pålitligheten i tågsystemet.

DET ÄR BRA ATT TRÄHUSFÖRETAGEN är offensiva och driver på för en sund och långsiktig bostadspolitik! Företagen oroas över att branschen ser ut att bromsa in på grund av att staten, utöver bolånetak, nu också infört amorteringskrav. På vårt möte diskuterades gemensam skrivelse till ansvariga ministrar men så långt kom vi inte idag.  Nästa möte blir den 28 september.

HEMMA EFTER EN LÅNG dag i politiken tjänst så tog hustrun och jag en tur till Sandkistan för ett bad i solnedgången. Vackert, ljuvligt, varmt och uppfriskande!