måndag 18 juni 2018

Fullmäktige och Heja Sverige

Sävebo:s ordförande Therese Petersson
talade om viktiga investeringar för
att minska driftskostnader i
kommunala fastigheter
DET MÄRKS ATT det är valår och att det i vår kommun finns många engagerade politiker för när fullmäktige beslutade om budget och en rad andra ärenden var det många inlägg, yrkanden och motioner. Budgeten beslutades helt i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Mats Hermansson (M) påpekade klokt att ordningen brukar vara att det vid valår är brukligt att nya fullmäktige ska ta budgetbeslutet. Efter några ordväxlingar enades Mats och jag om ett gemensamt yrkande om att kommunstyrelsen ska redovisa både konsekvenser av nämndernas ekonomiska ramar och förslag till eventuella korrigeringar. Yrkandet vann fullmäktiges enhälliga bifall!

I EFTERMIDDAG var jag i Vetlanda för att klockan tre ha bolagsstämma för Smålands Bredband. Inte så kul med sådant möte precis som Sverige gör entré på VM-arenan. Kunde dock efter avslutad stämma följa sista halvtimman av matchen på TV i Njudung energis lokaler. Kul att "vi" vann över sydkoreanerna. Heja Sverige!