torsdag 28 juni 2018

Fint minne av en verklig eldsjäl

Skepperstad kyrka  var så vacker denna härliga sommardag
NILS ANDERSSON, en eldsjäl och kämpe för den lokala IOGT-föreningen, begravdes idag. Begravningsgudstjänsten hölls i vackra Skepperstad kyrka med kyrkoherde Carl Cedermark som officiant.

EFTER AVSKED VID graven var det en minnesstund i IOGT-lokalen, Sävsjö. Jag talade på minnesstunden om mina minnen från alla möten med Nils. Han var en kämpe som hade en stor portion småländsk envishet, han klagade inte utan försökte alltid hitta lösningar och såg möjligheter även när omständigheterna ibland var ganska besvärliga. Mitt tal utmynnade i en utmaning till fler att kliva fram och axla uppdrag för utveckling av vårt samhälle, för barn och ungas goda uppväxtvillkor och att stå upp för goda värderingar.

TAL HÖLLS OCKSÅ AV Bengt Isaksson, Eduardo Calvimontes Roussel, Sten-Åke Claesson. Harald Petersson stod för sången och Madséngårdens Catering för serveringen. En fin begravning och minnesstund för en av kommunens verkliga eldsjälar!