tisdag 26 juni 2018

Femton nya miljoner till bredbandsutbyggnad

VÅRT BREDBANDSBOLAG Savman jobbar med målet att alla hushåll ska erbjudas en bredbandsanslutning med fiber senast år 2021, det är ett högt men viktigt mål! En del i arbetet med att nå målet är att Savman just nu jobbar med en tätortskampanj och gensvaret är bra. 530 av de 1360 hushåll som fått erbjudandet om fiber har beställt.

ATT BYGGA BREDBAND kräver en stor ekonomisk insats. Eftersom vi inte längre får statligt investeringsstöd så väljer vi i kommunen att genom Savman finansiera utbyggnaden själva. 45 miljoner har lånats upp hittills och nu ökar vi upp med 15 miljoner till. Sävsjö kommun kan därmed fortsatt vara en av de kommuner i Sverige som ligger i framkant med att erbjuda sina kommuninvånare möjlighet till fiberanslutning!