onsdag 13 juni 2018

Ett litet bidrag med förslag till foton i vrigstadbok

Ett av de foton jag skickat in är från möte med Trafikverket
då vi tittade på lösningar för en GC-väg till motorbanan
BRA IDE MED VRIGSTADBOK som bygger på vardagsfoton i maj! Det är Vrigstad hembygdsförening som nu samlar in och sorterar ut foton till en kommande bok som är tänkt som ett nutidsdokument. En liknande bok med foton från maj i Vrigstad gjordes för 35 år sedan. Det blir intressant att med den nya boken få en bild av ortens utveckling under de här åren.

KAMERAN HÄNGER nästan alltid med i mitt arbete och några av de foton som jag plåtat i Vrigstad under maj har jag idag skickat in till hembygdsföreningen. Återstår att se om något av dem klarar den tuffa utsorteringen.