lördag 2 juni 2018

Bondefrukost med LRF på Suzis café

Bo Johansson var den som för LRF höll ihop dagens möte.
DET VAR SÅ ROLIGT att idag få vara med när Hjälmseryd LRF-avdelning bjöd in till bondefrukost på Suzis café. Temat för dagen var valårsspecial med mig som gäst. Innan vi gick över till att prata politik berättade jag om min egen förankring i bygden och att jag i unga år bodde i kapellet som numera är Suzis café.

NÄR DET GÄLLER POLITIK lyfte jag fram vad som händer inom äldreområdet efter att vi nu tagit en äldreplan. Vi pratade Rörviksskola, kommunikationer och hur viktigt det är att riksväg 30 förbättras och får bibehållen hastighet på 90 km/h. Trygghet och säkerhet är också en viktig fråga och vi var ense om att det behövs en rejäl förstärkning med fler poliser.