tisdag 29 maj 2018

Revision, företagande, budget och omklädningsrum

Bra att HA74  erbjuder att själva
bygga omklädningsrum i  ishall
VI I KOMMUNSTYRELSENS utskott har under tisdagen haft möte med revisionen. Detta hade ordnats för att stämma av aktuellt läge i kommunen. Vi samtalade om budget, rekrytering av kompetens, äldreplan och integration. Ett bra möte!

UNDER EFTERMIDDAGEN har vi haft ett extrainsatt utskott för att överlägga om framförallt budgetfrågor. Vi är nu inne i slutfasen av arbetet med budgeten för 2019 och är i princip överens om huvuddragen i en budgetöverenskommelse. Denna ska nu granskas av partigrupperna och därefter läggas fram för kommunstyrelsen.

I ÖVRIGT SÅ HANDLADE det mesta av dagens extra utskott om olika näringslivsfrågor. Urban Blucher, vd för vårt industribolag, informerade om det negativa beskedet att Clemendo flyttar huvudparten av sin verksamhet från Rörvik. Beskedet är en stor besvikelse, i synnerhet i ljuset av att kommunen välvilligt har bistått med att ordna lokaler för att företaget skulle kunna utvecklas i vår kommun.

MER POSITIVT när det gäller företagande, var att utskottet godkände en försäljning av industrimark till en etablering. Arbetet med företagscoach för personer med utomeuropeiskt ursprung har fungerat väl och utskottet beslutade att förlänga denna funktion som finns i vårt Tillväxthus. Utskottet fick också information om kontakter och arbete med aktuella företagsetableringar.

Hockeyklubben HA74 har kommit med ett initiativ där de har meddelat att de är beredda, att med ett kommunalt bidrag, bygga ett nytt omklädningsrum på ishallen. Utskottet ser positivt på initiativet och har lämnat det vidare för beredning.