fredag 18 maj 2018

Lernia viktig aktör och het diskussion om titlar

JAG FICK IDAG EN BRA redovisning av vad företaget Lernia kan erbjuda. Lernia är ett statligt företag med rötter ända tillbaks i 1920-talet. De var bedrev ett bra arbete under många år under namnet Amu och en del minns säkert Amu-center som var förlagt i det som nu är vår gymnasieskola. Lernia AB har idag mycket lite verksamhet i vår kommun med utöver landet är det idag ett offensivt utbildnings-, bemannings- och omställningsföretag med bra relationer till företag och fackliga organisationer.
   
ARBETET UTGÅR FRÅN företagens behov och utifrån det matchas människors kompetens, talang och potential. Lernia ser Sävsjö kommun som potentiell samarbetspartner och jag ser nog att vi skulle kunna ha nytta av ett samarbete framöver. Kanske de kan bli ytterligare en pusselbit i arbetet för att möta företagens stora behov av kompetens?

VI HADE MÖTE MED Höglandsförbundet på förmiddagen. Kollegorna var rörande överens om att den ledande tjänstemannen i förbundet ska få ny titel. Hittills har denne benämnts som förbundschef men nu var alla överens om att det framöver ska vara förbundsdirektör. Utifrån en ny lag om att det ska finnas en instruktion för kommundirektörer så har det gått en våg över Sverige och Höglandet där kommunchefer numera är kommundirektörer. Nu var man rörande överens om att förbundschefen också skulle få en nya snofsiga direktörstitel.

VI FRÅN SÄVSJÖ protesterade och argumenterade för att bibehålla chefstiteln precis som vi gjort för vår kommunchef, men fick inget gehör för detta. Vi trampade nog på en öm tå för diskussionen blev het men det ledde inte till någon förändring. Jag tror att kollegorna i denna fråga gör en missbedömning. När vi som förtroendevalda ägnar åt oss att dela ut fina titlar och skapa hierarkier så fjärmar vi oss från våra medborgare. Vi signalerar att vi ger status och förmåner åt de som redan är längst upp på stegen. Vi borde istället utgå från ett medborgarperspektiv och ägna kraft åt att jobba för att skapa tillit så väl som förtroende.