måndag 28 maj 2018

En enkel lösning är inte alltid enkel

Robert Nykvist från Trafikverket får en visning av hur viktigt
det är att få till en GC-väg till motorbana och camping
TRAFIKVERKET, MOTORKLUBBEN, samhällsföreningen och vi från kommunen var i Vrigstad under måndagen. Uppdraget var att på plats komma fram till om det går att lösa behovet av en gång- och cykelväg på vägsträckan från samhället fram till Motocrossbanan och Hagens Camping.

I MÅNGA ÅR har det gjorts påtryckningar och framställningar till Trafikverket om att denna vägsträcka bör prioriteras för åtgärder som förbättrar det för oskyddade trafikanter, men hittills utan framgång. Jag tycker det är angeläget att komma vidare och därför träffade jag för ett tag sedan företrädare för motorklubben och samhällsföreningen. Det landade i att vi var överens om att pröva möjligheten till en enklare lösning där en "Skotarväg", som också gjordes lämplig för promenader och cykling, ordnades i skogen en bit in från vägen. Motorklubben var beredda att i så fall ta på sig ansvaret att både bygga och sköta denna väg. Jag tyckte detta var en smart och enkel lösning som borde gå att fixa snabbt!

NÄR VI TRÄFFADES IDAG inser jag att en enkel lösning inte alltid är så enkel och det finns mycket ta ta hänsyn till. Vägområdet och ett säkerhetsavstånd på minst 12 meter måste hållas orört. Anslutningen till samhället måste lösas på säkert sätt. Arbetsmiljöansvaret när någon bygger på kommunal mark är en annan fråga som måste lösas.

DET BLEV ETT BRA möte och vi bestämde oss för att försöka komma framåt genom att motorklubben gör ett nytt förslag på sträckning och kostnader som de skickar in till oss på kommunen. Om detta går att genomföra så kommer vi också pröva att göra en hastighetssänkning som går fram till den plats där den nya Skotarvägen/Gång- och cykelvägen tar vid. En tillsynes enkel lösning är inte alltid så enkel men med god vilja går väldigt mycket att lösa!

Länk till tidigare blogginlägg i ämnet:
http://savsjo.blogspot.se/2017/05/det-behovs-gc-vag-men-fokus-felriktat.html