lördag 14 april 2018

Trevligt vara med på hembygdsförbunds årsmöte

Maria Norrfalk och Irene Oskarsson i talarstolen
DET VAR EN TRIVSAM stämning när Jönköpings läns hembygdsförbund under lördagens hade sitt årsmöte i Kulturhuset, Sävsjö. Röda kvarn var i stort sett helt fullsatt av engagerade personer och det visar att hembygdsrörelsen har en stark förankring i våra bygder. Det är imponerande att det i vårt län finns hela 134 lokala hembygdsföreningar med sammanlagt 27.000 medlemmar!

ÅRSMÖTET HADE BESÖK av förbundsordföranden Maria Norrfalk som i sitt föredrag gav sin bild av var hembygdsrörelsen står idag och vad hon ser som vägen framåt. Maria pekade på hur viktigt det är att hålla fast vid visionen  om "En levande hembygd öppen för alla" och att vara trogna rörelsens grundvärderingar.

EFTER EN GOD LUNCH var det dags för årsmötesförhandlingar. För mig var det mycket hedersamt att bli utsedd till dagens mötesordförande. Tillsammans med beslut om årsredovisningar, budget, verksamhetsplan och mycket annat så bestämdes också funktionärer för kommande år. Irene Oskarsson valdes enhälligt att fortsätta i uppdraget som styrelseordförande.

SOM AVSLUTNING lyfte jag fram hur viktig hembygdsrörelsen är för oss medborgare och för oss som kommun. Jag uppskattar det goda arbete som görs av många eldsjälar i de lokala hembygdsföreningarna. Jag tror att detta arbete är viktigare nu än någonsin eftersom vi har många nya männikor som kommer till oss. Det är viktigt att vi känner till våra rötter för att förstå oss själva och få ett bra perspektiv. Det är viktigt att vi värnar vår historia och ser till att den bevaras så den blir tillgänglig för våra barn och barnbarn. Hembygdsrörelsen har också en viktig uppgift i att skapa mötesplatser där vi kan förenas runt traditioner och uppleva trevlig och gränsöverskridande gemenskap.

TACK ALLA ELDSJÄLAR i hembygdsrörelsen för ert arbete och tack för att jag fick förmånen att vara er mötesordförande på länsförbundets årsmöte!