tisdag 10 april 2018

Medborgarlöften och stark ekonomi

Medborgarlöftet är klart och ska
undertecknas av mig och Jonas Lindell
ÅRSREDOVISNINGAR FRÅN nämnder och styrelser var det som tog största delen av tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen. Vi konstaterade att Sävsjö kommun har en mycket stark ekonomi och en utmärkt verksamhet. Kommunen uppfyller sina finansiella mål och har ordning och reda i sin förvaltning. Det ger goda förutsättningar för att trygga kommunens arbete med att leverera bra välfärd till medborgarna också i framtiden.

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTADE att polisens och kommunens medborgarlöften för 2018 ska vara att ”Öka den polisiära tillgängligheten och servicen” och ”Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre. Med syfte att minska bruket av narkotika.”

PÅ AGENDAN FANNS bidrag till belysningsåtgärder vid Rörviks småbåtshamn. Vi beslutade om åtgärder för att minska nedskräpning av natur och återvinningsstationer. Det blev också beslut om att ge ett erbjudande till de som vill jobba vidare efter 65 år.