torsdag 12 april 2018

Bromsa Forssmeds skatteslöseri

Jakob Forssmed Kristdemokraternas
ekonomiskpolitiske talesman.
DET KOM IDAG ETT OGENOMTÄNKT BESKED om höghastighetsjärnväg. Det är min partikompis Jakob Forssmed som har meddelat att vårt parti Kristdemokraterna nu stödjer förslaget om att bygga en höghastighetsjärnväg som klarar hastigheter upp till 320 km/h. Detta för att koppla ihop Stockholm med Malmö och Göteborg. Jakob menar att detta är bra och kostnaden på 200 miljarder kan tas inom finanspolitiska ramverket. Se utspelet på denna länk:
www.svt.se/jonkoping/kd-hoghastighetstag

JAG TYCKER ATT JAKOB, som vanligtvis är en klok person, denna gång gör några allvarliga felbedömningar. Ett är att beslutet är byggt på en glädjekalkyl. Trafikverket har redovisat att kostnaden kan bli upp till 260 miljarder. I den kostnaden är inte inräknat anslutningar till städernas centralstationer. Med dessa medräknade blir notan cirka 330-350 miljarder kronor. Den danska firman Arup har gjort en liknande oberoende bedömning som hamnade på 351 miljarder. Hur ska Jakob finansiera ytterligare minst 150 miljarder?

BESLUTET ATT FINANSIERA den helt ofattbara höga kostnaden för höghastighetsbanan inom det strama ”finanspolitiska ramverket” kommer att få mycket långtgående konsekvenser för övrig offentlig verksamhet. Höghastighetsjärnvägen kan med denna finansiering bli en ständigt växande gökunge som ända fram till 2035 kommer tränga ut andra viktiga investeringar och välfärdssatsningar. Trafikverket som ansvarar för landets järnvägar visar i sin samhällsekonomiska kalkyl att projektet med höghastighetståg är mycket olönsamt ur samhällssynpunkt. Liberalernas partiledare har i en intervju berättat om sin syn på finansiering av höghastighetsjärnväg "300-400 miljarder till den här järnvägen innebär mycket mindre till alla andra satsningar. Och lån är ingen finansieringslösning. Lån måste också betalas". Tidigare finansminister Anders Borg har förklarat projektet som "Robust olönsamt".

FÖRVALTARSKAPSPRINCIPEN ÄR EN GRUND för vårt parti. Den innebär att vi har ett ansvar att förvalta våra resurser på ett bra sätt. Innan vi som kristdemokrater ställer oss bakom en stor och mycket kostsam investering i höghastighetsjärnväg så måste vi enligt förvaltarskapsprincipen säkerställa att befintlig järnväg upprustas och blir funktionell. Tyvärr har satsningarna på exempelvis Södra stambanan varit otillräckliga och det finns idag enorma behov som måste åtgärdas innan andra projekt påbörjas. När inte detta först har klarats av kommer en höghastighetsjärnväg att ytterligare splittra upp Sverige. Där höghastighetsjärnvägen byggs kommer ske tillväxt och utveckling. Övriga Sverige kommer fortsätta att utarmas.

TROVÄRDIGHETEN FÖR dagens utspel är minst sagt tveksam. För bara några månader sedan kom ett annat utspel från Jakob Forssmed. Hans förslag då var att genom en skattebroms sätta stopp på det han nämnde som kommunalt skatteslöseri. Kommuner skulle straffas som satsade på äventyrsbad, arenor och stora kommunala byggen. Idag föreslår han själv att staten ska dra igång ett gigantiskt skrytbygge med statliga skattepengar. Detta är inte trovärdigt.

JAG VÄDJAR TILL Jakob Forssmed och partistyrelsen att tänka om och tänka rätt. Jag tycker att ett beslut Höghastighetståg är en så stor risk för vår välfärd och har så stora konsekvenser för landet Sverige att det ska läggas fram till partiets riksting för ställningstagande.

Några tidigare inlägg på bloggen om höghastighetståg och skatteslöseri:

http://savsjo.blogspot.se/2018/01/sunt-uttalande-av-ny-landshovding-och.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/05/regiondialog-om-hoghastighetsjarnvag.html
http://savsjo.blogspot.se/2016/10/rorig-debatt-med-trakigt-besked-om.html#more
http://savsjo.blogspot.se/2018/01/busch-och-forssmed-har-fel-om.html
http://savsjo.blogspot.se/2017/05/bromsa-forssmeds-iver-att-minska.html