torsdag 15 mars 2018

Tydlig kommunsignal från Ebba och Lars om böneutrop

World Value Survey visar att Sverige är världen mest
sekulariserade land. Något som skapats av den
beröringsskräck som finns för religion i vårt land.
TILL MIG SOM KOMMUNPOLITIKER för Kristdemokraterna kom idag ett tydligt besked med rekommendation att säga nej till eventuell förfrågan om muslimska böneutrop. Jag tycker detta är en bra rekommendation från Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor.

MEN FRÅGAN ÄR INTE ENKEL och det finns anledning att reflektera över vad beslutet kan få för konsekvenser.
    För mig är religionsfriheten viktig och den är en grundbult i vår värdefulla demokrati. Det handlar om en mänsklig rättighet. För mig som personligt kristen vill jag kunna utöva min tro fritt och då måste jag också respektera att andra, som inte tror som jag, också kan få utöva sin tro.

TYVÄRR FINNS I SVERIGE bland beslutsfattare en beröringsskräck mot religiösa frågor. Det har sakta men säkert fört oss mot att bli världens mest sekulariserade land. Denna religionsfobi ligger bakom att sossarna häromdagen beslutade att alla religiösa friskolor ska stoppas. Alla väl fungerande och omtyckta friskolor som exempelvis Sävsjö kristna skola måste stängas. Detta fast problemet egentligen bara handlar om ett fåtal muslimska friskolor som bedriver en oacceptabel verksamhet. Jag tror därför att om det blir en regering utan starkt kristdemokratiskt inflytande så finns en uppenbar risk att efter förbud mot böneutrop kommer också restriktioner för vad kristna kyrkor får göra offentligt.

MEN JAG TYCKER ÄNDÅ att böneutrop inte hör hemma i Sverige. Jag tycker att de motiv som Ebba Busch Thor och Lars Adaktusson för fram är riktiga. I vårt land har kristendomen en särställning och det präglar vårt rättsväsende, våra helgdagar och värderingar. Kanske framförallt korset i vår blågula fana visar att Sverige har en kristen värdegrund och historia. Böneutrop handlar om att över landet regelbundet proklamera muslimsk dominans. Med böneutrop kan de som bor i närheten inte heller värja sig utan detta blir en del av det offentliga rummet och är därmed inte acceptabelt.

Läs alla argumenten från Ebba och Lars på följande länk:


BESKED FRÅN KD: NEJ TILL BÖNEUTROP

På Expressens debattsida, skriver Lars Adaktusson tillsammans med partiledare Ebba Busch Thor, om KD:s besked att man säger nej till institutionaliserade böneutrop från moskéer. Läs hela artikeln här: https://tinyurl.com/ycuy7ssd

Utgångspunkten för ställningstagandet är:

Frågan är komplex, att det finns olika meningar och åsikter ska respekteras. Här är några av argumenten som är avgörande:

▪ Religionsfriheten garanterar rätten att utöva sin religion. Rätten tillkommer inte en religion som sådan - utan den enskilde individen. I det offentliga rummet är religionsfriheten i sig inte utan begränsningar. För kyrkklockor, musik från Frälsningsarmén eller torgmöten krävs tillstånd från polismyndighet. Tillstånd kan sökas av vem som helst - exempelvis kristna eller muslimska församlingar - och beviljas om aktiviteten i fråga inte stör allmän ordning och säkerhet. Den som inte vill delta eller lyssna har möjlighet att välja bort det som förkunnas.

▪ Böneutrop handlar om att proklamera islams bekännelse och andliga dominans över en stad eller ett område. Genom att utropen sker via externa högtalarsystem uppfattas de inte sällan som ett störande inslag i det offentliga rummet. Personer som bor eller arbetar i ett område där böneutrop förekommer har ingen möjlighet att värja sig - inte ens om de har en annan religiös tro eller är ateister. I sakens natur ligger att böneutrop är institutionaliserade och regelbundet återkommande.

▪ Kristendomen har en särställning i Sverige, vilket kyrkklockor är en illustration på. Vårt land och vår historia präglas av kristen etik och västerländsk humanism. Det tar sig uttryck i vår tideräkning, våra helgdagar och vår rättsuppfattning bland annat. Detta ska värnas, men betyder inte att vi är intoleranta eller oförstående mot andra religioner och religiösa utövare. Vi slår vakt om demokratin och den sekulära staten, som bygger på värderingar som den inte själv kan producera.


------------------------------------------------------


Att notera är att lagstiftningen säger följande:

Religionsfrihetslag (1951:680)

1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.


Intressant öppet brev till oss politiker från Bassam Al-Baghdady:

https://medbloggen.se/2018/03/01/oppet-brev-till-sveriges-politiker/