söndag 25 mars 2018

Stockaryd fick Hope for this nation

HOPE FOR THIS NATION är en ekumenisk rörelse bland ungdomar med Göteborg som utgångspunkt. De reser runt i Sverige och besöker kristna kyrkor och församlingar. Denna söndag hade vi förmånen att få ha dem med på vår gudstjänst i Stockaryds frikyrka.

DE SJUNGER OCH SPELAR sånger som de till stor del själva har skapat. Mycket bra, medryckande och med hög musikalisk kvalitet! De presenterar också ett radikalt budskap där de utmanar oss som kristna att bli mer engagerade och låta tron bli en naturlig del av vardagslivet. De vill skapa "hope for this nation" genom att få fler och fler att uppleva den kärlek och kraft som är en grundbult i det kristna evangeliet! En mycket inspirerande gudstjänst!