tisdag 13 mars 2018

Sävsjö kristna skola förbjuds av en sosseregering

Ett besök på Sävsjö kristna skola 15 maj 2017 där
några lokala kristdemokrater pratar med rektorn
Elisabeth Leidö
SÄLLAN HAR JAG BLIVIT så upprörd som när jag idag tagit del av socialdemokraternas förslag att efter valet förbjuda alla Sveriges religiösa friskolor.
    Det man föreslår kommer drabba Sävsjö kommun och många av våra barn och familjer hårt genom att Sävsjö Kristna skola och vem vet kanske också förskolan Tussilagon i Föreberg förbjuds.

VISST FINNS DET religiösa friskolor som inte håller måttet men det är helt fel att dra alla över en kam. Jag tycker man istället ska öka kraven på Skolinspektionen och se till att skärpa insatserna mot skolor som inte följer svensk lag. Själklart ska alla skolor leva upp till skolplanen och se till att värderingar om jämställdhet och likabehandling efterlevs. De friskolor som inte klarar detta ska kunna stängas, på samma sätt som kommunala skolor som inte håller måttet ska kunna göra det. Men det är fel med kollektiv bestraffning.


I SÄVSJÖ KOMMUN HAR JAG kunnat följa Sävsjö Kristna skola och se vilken imponerande fin verksamhet som den bedriver. En del i vår kommuns positiva befolkningsutveckling har berott på att familjer från hela Sverige valt att komma till vår kommun för att barnen ska kunna gå i denna erkänt mycket väl fungerande skola. Det finns många exempel på barn som haft bekymmer i våra kommunala skolor som genom byte till Sävsjö kristna skola fått en nystart och kunnat fullfölja sin skolgång med godkända betyg. Jag ser också att eleverna i denna skola får en bra och fast grund för hela livet genom att skolan så tydligt utgår från den kristna värdegrunden. För vår kommun så väl som för många familjer och barn skulle dagens förslag om förbud av kristna skolor vara mycket negativt.

DAGENS VALLÖFTE, från socialdemokraterna, om att förbjuda skolor som Sävsjö Kristna Skola visar hur rotlösa Socialdemokraterna är och hur rädda de är för att ge folket valfrihet. Det är ett angrepp på mångfald, visar sossarnas religionsfobi och att de inte begriper hur viktig en fast kristen värdegrund är för människor och samhälle.

------------------------------------------------

Fakta: Skolverkets statistik visar att kristna friskolor presterar bättre än kommunala skolor. Detta visas genom att andelen som klarar godkända betyg i 9:an i kristna friskolor var 78,6% medan motsvarande siffra i kommunala skolor var 74,1% för 2017. Att notera är att den bättre resultatnivån för friskolor gäller också för elever med utländsk bakgrund.

-------------------------------------------------

Citat Jacob Sidenvall i Smålandsposten 14/3:
"Socialdemokraterna ser det som att man står upp för "värderingar som vi vill ska prägla vårt samhälle". Nu har socialismen sedan dag ett varit kristendomsfientlig, men framstår som djupt okunnigt eller illvilligt att inte erkänna kristendomens avgörande historiska bidrag till det samhälle som Socialdemokraterna fått i arv.
    Den kristna etiken har på ett grundläggande sätt format vår världsuppfattning och vårt sätt att tänka. Att dra undan möjligheterna för unga människor att ta del av den fostran är ynkligt."