fredag 30 mars 2018

Långfredag ger tid för eftertanke

Vackra påskliljor på vårt köksbord
FÖR MIG ÄR LÅNGFREDAGEN en dag då jag väljer att avstå från vanliga sysslor och istället tar tid för att läsa och fundera framförallt utifrån påskhelgens kristna budskap.

JAG ÄR STOLT över att vara en kristen och över att leva i ett land som byggts och fortfarande till stor del vilar på en kristen värdegrund. En grund som är en garant för frihet, gemenskap, demokrati och solidaritet.

JAG STÅR UPP FÖR RELIGIONSFRIHET men är också övertygad om att kristen tro och kristet engagemang behöver spela en större roll i samhället än vad det gör i dag. Det är en av anledningarna till att jag engagerar mig som politiker. Jag rekommenderar dig också att reflektera över vad påskens budskap betyder för dig!