onsdag 21 mars 2018

En kväll i hälsans tecken lockade många

Peter Iveroth och Elina Rehn i Lägerstenska rummet på
Vrigstad Värdshus
LÄGERSTENSKA RUMMET i Vrigstad värdshus var så gott som fullsatt när Region Jönköpings län, med stöd av vårt Välfärdsråd, bjöd in till "En kväll om hälsa"

ELINA REHN HÄLSOVETARE på Sävsjö vårdcentral gav handfasta tips på vad man kan göra för att må väl och undvika välfärdssjukdomar. Hon redovisade att största dödsorsaken i Sverige är hjärt- kärlsjukdomar. Med hälsosamma levnadsvanor kan risken minskas för detta med 80 procent. De allra största riskerna är fel matvanor, tobak, alkohol och fysisk inaktivitet. Elina menade att det är bra med ett positivt förhållningssätt. Att exempelvis inte fokusera så mycket på vad man inte ska äta utan istället målmedvetet försöka öka det som är nyttigt. Elina lanserade devisen "Friskfyllda levnadsvanor" som allra viktigast! Att förbättra hur vi äter gör allra störst skillnad. Det handlar dessutom om mycket pengar! Bara för högt BMI och för lite fysisk aktivitet kostar oss 25 miljarder varje år.

PETER IVEROTH Smittskyddsläkare från Jönköping talade om infektionssjukdomar både förr och nu. Han lyfte också hur viktigt det är att försöka minska användning av antibiotika och försöka motverka multiresistenta bakterier. Peter lyfte också upp hur viktigt bra bakterier är för vår kropp. Normalt har vi ca 1 kg bakterier och de måste finnas för att vi ska leva och må väl. Tack Elina och Peter för en mycket informativ och viktig kväll!

IDAG HAR DET OCKSÅ varit en dag för att "Rocka sockorna". Jag har förstås också hängt på denna viktiga kampanj. Tanken  är att hedra alla som har Downs syndrom. Jag känner många som har denna diagnos och tycker det är ett bra initiativ! Det är okey att vara annorlunda. Alla är vi olika och unika men ändå alltid lika värda! ‪#‎rockasockorna‬