torsdag 29 mars 2018

Aktiv dag avslutad med fin Getsemanestund

Sång, bön och så delade vi nattvarden när det var
Getsemenestund i Frikyrkan Stockaryd
SKÄRTORSDAGEN VAR SISTA jobbdagen innan några dagars ledighet. Möte med Höglandsförbundet, protokolljustering och medverkan i radion om vårt arbete för att få bättre ordning på våra återvinningsstationer har varit några av dagens uppgifter.
    Väl hemma besökte hustrun och jag i kväll Frikyrkan där det bjudits in till "Getsemanestund". Det kändes så gott att vara med och blev en påminnelse om att vi nu är inne i påsken på allvar.

DET VAR JUST på Skärtorsdagen som första akten i påskdramat började. Denna dag påminns vi om hur Jesus och lärjungarna samlades för att fira påskmåltiden. Nattvarden instiftades och det firar vi som kristna över hela världen. Jesus går ut till Getsemaneträdgården för att be. Han blir förrådd, övergiven och förnekad i ett otroligt drama.
     Utifrån denna historiska och dramatiska händelse är det en alldeles speciell upplevelse att fira nattvard. Det handlar om gemenskap med andra kristna men också med Gud själv. Något förunderligt händer när vi delar vinet och brödet som jag inte begriper men upplever som välgörande för både kropp och själ!