måndag 19 februari 2018

Kul med spänstig debatt

Sävebo:s ordförande Therese Petersson
talade engagerat om bostäder
KANSKE VAR det att det är valår, eller kanske att fullmäktige numera börjar redan 18.30 eller helt enkelt att vi har engagerade politiker som gjorde att vi ikväll fick en lång, kul och spänstig debatt i fullmäktige. Många kloka tankar kom fram som kan tas med i arbetet för att utveckla Sävsjö kommun!

ALLA VAR ÖVERENS om att arbetet för bättre kommunikationer och kollektivtrafik är viktigt. Anders Griph talade för tågstopp i Rörvik och flera nämnde behovet av att knyta ihop Värnamo-Vrigstad-Sävsjö. Stambanan och även riksväg 30 lyftes fram som viktiga kommunikationsleder för vår kommun.

ING-MARIE ARVIDSSON talade sig varm för nytt förslag till politisk organisation och arvoden för politiker. Det förslag som fanns på fullmäktiges bord godkändes och det innebär bland annat att utskotten slopas och istället sammanträder hela nämnderna lite oftare. Ett sätt att skapa mer delaktighet och effektivare politiskt arbete.