måndag 12 februari 2018

Folktandvård plats för fotvård och positiva möten?

För något år sedan var jag med i ett arrangemang på
Södergården där syftet vara att skapa en trevlig
mötesplats och god gemenskap. Här sång av Lotta
Claesson till Sofia Wernbos fina pianospel.
DET KOM ETT BREV MED en önskan om att ge möjlighet för alla pensionärer i Stockaryd att få fotvård i samhället. Jag håller med brevskrivaren, det skulle vara mycket bra om det fanns möjlighet att få fotvård för pensionärer i våra olika tätorter.

I STOCKARYD, SOM JUST detta brev gällde, så erbjuds fotvård för de boende på äldreboendet Södergården var 3:e månad. Fotvården sker i de lokaler som tidigare inrymde folktandvården. Ett bekymmer är att lokalerna inte är anpassade för detta. Det är dessutom brist på personer som bedriver fotvård. De som idag bedriver fotvård har få lediga tider och de vill helst att kunderna kommer till funktionella lokaler i Sävsjö.

JAG TYCKER ATT VI BEHÖVER jobba hårdare för att få fler som bedriver fotvård att etablera sig i vår kommun. Jag tycker också att vi ska fixa till gamla folktandvården i Stockaryd så den kan bli en mötesplats för pensionärer. Då kunde vi i samband med det göra i ordning ett rum som är anpassat och utrustat för fotvård.  Detta rum kanske då också kunde användas för frisörer som kommer för att klippa de äldre på Södergården.
    I den äldreplan som nu är ute på remiss så är ett av förslagen att det ska finnas en mötesplats på alla orter. I gamla folktandvården i Stockaryd skulle detta gå att ordna på ett alldeles utmärkt sätt. Det vore bra om dessa lokaler som ligger fint och är väl tillgängliga kom till användning! Jag tar med detta i budgetarbetet som nu påbörjas!