onsdag 14 februari 2018

Bra möte med nya landshövdingen

Mats Hermansson (M), Jan Holmqvist kommunchef,
Helena Jonsson landshövding,
Anneli Wirtén länsråd och jag.
HELENA JONSSON HAR NU klivit in i rollen som ny landshövding i Jönköpings län. För att lära känna länet ännu bättre har en kommunturné påbörjats och idag var det vi i Sävsjö kommun som fick ett första besök.  Det blev ett bra möte där vi slog fast hur viktigt det är med bra relationer mellan Länsstyrelsen och vår kommun.

VI SAMTALADE OM både möjligheter och utmaningar som vi ser framöver. Vi lyfte bekymret med hastighetssänkning och kapacitet på Riksväg 30, utmaningen att tillsammans med Arbetsförmedlingen få fler nyanlända i arbete, landsbygdsutveckling och bostäder. Biogas och Stockarydsterminalen var andra områden som vi berörde idag. Tack Helena och Anneli för ert besök i Sävsjö!