fredag 19 januari 2018

Utbildning för trähusprojektörer oerhört viktigt

Ett besök på Vallsjöhus, ett av de företag som står bakom
skrivelsen om trähusprojektörer
I VÅR KOMMUN FINNS hela sex trähusföretag. Det finns också många som bygger lösvirkeshus och underleverantörer som levererar trappor, fönster med mera. Ett av de största hindren för att branschen ska fortsatta utvecklas är bristen på kompetent personal. Att detta upplevs som ett bekymmer blev tydligt när Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet redovisades för ett tag sedan. Framför allt är det på projekteringssidan som bristen är stor och detta påverkar företagens möjlighet att växa och möta marknadens behov av nya bostäder. Företagen får idag helt enkelt inte tag på personer att anställa som projektörer.

BRISTEN PÅ KOMPETENT personal blev en av de viktigaste frågorna som diskuterades vid onsdagens möte med Trähusnätverket i Jönköpings län. Vi beslutade då gemensamt att ta fram en skrivelse för att visa vårt stöd för Vetlanda Lärcenters ansökan avseende YH utbildning för trähusprojektering. Mitt uppdrag som samordnare av nätverket har varit att tillsammans med Träcentrum och övriga i nätverket ta fram en skrivelse. Denna blev klar i eftermiddag och har nu skickats in till Myndigheten för yrkeshögskolan. På länken kan du läsa vår skrivelse i sin helhet:
https://savsjo.blogspot.se/2018/01/utbildning-for-trahusprojektorer.html#more