onsdag 24 januari 2018

Tyck till om "Livslust hela livet"

LIVSLUST - HELA LIVET" låter härligt och något som både du och jag vill ha, eller hur? Så fint heter den nya äldreplan som tagit fram av socialförvaltningen. Det är Therese Rostedt som hållit i pennan och hon har format innehållet med hjälp av Lena Andersson, Miriam Markusson-Berg så väl som en styrgrupp.

DET ÄR EN MYCKET VÄL genomarbetad plan som innehåller många bra tankar och goda förslag. En viktig finess är att äldreplanen inte bara handlar om vård och omsorg. Äldrefrågorna berör alla samhällsområden och därför lägs stor vikt vid att alla måste vara med och göra insatser för att skapa just "Livslust hela livet". Planens fyra viktigaste hörnpelare för ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

VI HAR NU I kommunstyrelsens utskott gått igenom planen mycket noggrant och  beslutat att denna ska skickas ut på en bred remissrunda. Kommunala styrelser, nämnder, råd, pensionärsorganisationer, samhällsföreningar och byalag alla ska ges möjlighet att lämna synpunkter. Läs äldreplanen du också genom att klicka på följande länk:  www.aldreplanen_livslust_hela_livet.pdf 

Jag skulle uppskatta om du också vill ge mig dina synpunkter och tankar om planen i ett mejl till: stefan.gustafsson@savsjo.se