måndag 22 januari 2018

Näringsliv, nomineringar och fullmäktige

Helmer Andersson, vice ordförande i Njudung Energi,
informerade om möjligheter för solceller i privata villor.
VECKAN HAR BÖRJAT med fullfart. Vi har gått igenom aktuella företagsfrågor i ett näringslivssamråd. Det är mycket på gång, många intressanta förslag och blivande företag. Roligt att våra nya svenskar bidrar med  nyföretagande!

VI HAR HAFT möte med kommunens högsta beslutande församling, kommunfullmäktige. I kväll stor samstämmighet om besluten. Kommunen antog en ny plan för arbete mot alkohol, narkotika, droger och tobak. Beslutade om att bekosta sanering av mark där Sävebo byggt bostäder och vi samtalade om avfallshantering såväl som hållbar energi.

NOMINERINGSARBETE var kvällens sista uppgift. Vi jobbar nu hårt för att få ihop bra och breda valsedlar till kommunvalet senare i höst. Är du intresserad av att vara med på en valsedel för Kristdemokraterna? Hör av dig så kan vi prata mer!