tisdag 9 januari 2018

Miljoner till Sävebo, avfall och droger på KS-agenda

KOMMUNSTYRELSEN hade idag årets första sammanträde och på agendan var en rad viktiga ärenden

SÄVEBO, Det kommunala bostadsbolaget, hade ansökt om att få 3,6 miljoner i ersättning för saneringskostnader och det fick bifall från kommunstyrelsen. Bakgrunden är att Sävebo har byggt 24 lägenheter i två nya fyravåningshus mitt i centrala Sävsjö. Husen ligger vackert utmed Torkån och intresset för att boka lägenheter i husen har varit stort. I samband med byggnationen har en sanering av föroreningar i marken varit nödvändig. Kommunstyrelsen motiverar sitt beslut med att man vill ta ansvar för att sanera denna mark eftersom den tidigare varit kommunägd. Men framförallt med att man vill ge Sävebo ekonomisk kraft att fortsätta arbetet med att bygga fler nya bostäder.

HÄMTNING AV skrymmande avfall och bekymret med nedskräpning av återvinningsstationer och ristippar blev ett av diskussionsämnena på kommunstyrelsen. Utgångspunkten var ett medborgarförslag i ämnet. Det pågår ett arbete för en bättre ordning och detta ska redovisas vid kommande fullmäktige. Det beslutades också att föreslå fullmäktige en plan för kommunens arbete mot Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. Det bestämdes också om försäljning av tomter och lite annat smått och gott.