söndag 28 januari 2018

Jonathan välkommen ungdomsledare

EN NY UNGDOMSLEDARE fick ett hjärtligt välkomnande när vi i idag hade "Gudstjänst Light" i frikyrkan, Stockaryd. Det är Jonathan Andersson som kommer från Skärhult i södra kommundelen som ersätter Petra Holst som ska vara föräldraledig. Jonathan är 22 år, har läst teknikprogrammet på Aleholmsskolan och varit ute och sett sig om i världen med resor bland annat till Australien och Nya Zeeland. Jonathan berättade att han gillar träning och ser som viktigt att både hålla kroppen i trim men också se till att det andliga livet mår bra.

VI TYCKER DET är mycket bra att frikyrkan i Stockaryd prioriterar att ha en anställd ungdomsledare! Annette och jag önskar Jonathan all lycka och välsignelse i det nya viktiga arbete som ligger framför!