söndag 28 januari 2018

Ett föredöme som ledare och entreprenör har avlidit

Ingvar Kamprad Foto IKEA
EN AV VÅR TIDS viktigaste svenska entreprenörer har lämnat oss. Hans livsverk visade att allt är möjligt med en tydlig vision, småländsk sparsamhet, uppfinningsrikedom och envishet. 

FÖR MIG HAR Ingvar Kamprad varit en förebild i ledarskap. Många gånger har jag läst och använt hans nio grundläggande teser/värderingar. De är en bra utgångspunkt även i mitt politiska arbete. För Ingvar handlade det om att uppvärdera och hylla medarbetarna. Det handlade om att själv vara föredöme i sin organisation och att vara folklig, sparsam och enkel. Vila i frid!