torsdag 11 januari 2018

Här finns information om avfallshantering

Schema för hämtning av grovsopor i kommunens
olika områden finns i den samlade information
NÄR VI UNDER TORSDAGEN hade möte med ledningen för Njudung energi så blev avfallshantering och sopsortering en viktig fråga.  Alla var överens om att det måste ske ordentliga tag för att bland annat få bukt med växande bekymret med nedskräpning av återvinningsstationer och ristippar. Åtgärder behövs på både kort och lång sikt. Ett första steg är att se till att bättra på informationen till medborgarna. För min del har detta nästan blivit en huvudfråga sedan nyår, inte minst eftersom det i år inte gavs ut någon miljökalender.

JAG ANSER FRÅGAN så brådskande att jag, i avvaktan på att information tas fram centralt,  själv sammanställt det allra viktigaste i samlad informationsbrochyr. Denna information finns att hämta i kommunalhuset. Jag har också skickat ut denna till de som efterfrågat skriftlig information.  Du kan här på bloggen läsa informationen eller ladda ner den genom att välja följande länk:
http:/savsjo/files/2018/01/samlad-information-om-avfallshantering-stg.pdf