tisdag 23 januari 2018

Ettor och nollor morgon, middag och kväll

Erica Salonius föreläser på den digitala lunchen
TISDAGEN VAR EN HELDAG med sammanträde för kommunstyrelsens utskott. På mötet var en rad frågor om nya steg i vårt arbete med digitalt stöd. Den största frågan var att både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen vill upphandla nya digitala verksamhetssystem. Utskottet var positiva till dessa satsningar men under förutsättning att man i verksamheten kan räkna hem motsvarande effektiviseringsvinster. Det måste också kunna påvisas fördelar både för personal och medborgare.

DIGITALISERING VAR OCKSÅ temat för en lunchföreläsning med Erica Salonius. Hon berättade bland annat om digital PR och kraften i ett starkt varumärke. Vanlig reklam och annonser är enligt henne överspelad och i dag är användande av social medier i marknadsföring allt viktigare.
   Erica visade siffor på hur omfattande vår närvaro numera är i sociala medier. 70 procent finns på Facebook, 40 procent på Instagram. I medeltal interagerar vi under en dag 300 ggr med en skärm. Vi finns under en vecka 24 timmar internet. Det för mig mest skrämmande informationen var att 80 procent av alla tvååringar nu regelbundet använder Internet.

I KULTURHUSET var det ikväll också en föreläsning om digitalisering. Chrille Petersson är en erfaren digitalstrateg som gav konkreta tips och ledde en rad workshops.
    Att satsningen på ett digitaliseringsår är helt rätt visades av att båda dagens föreläsningar samlade mycket folk. Detta är ett område som är viktigt och där många känner ett behov av vägledning för att hamna rätt. TACK ERICA OCH CHRILLE FÖR ERA FÖRELÄSNINGAR I SÄVSJÖ!